donderdag 14 oktober 2010

 

Aviornis Nederland is partner in de Coalitie Biodiversiteit 2010

 

Biodiversiteit is leven!

Stel je eens voor dat er alleen maar muggen op aarde zouden zijn. Of alleen maar cactussen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Dat werkt toch niet? De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit.

Biodiversiteit?
Tja, het is een vreemd woord waar veel mensen nooit van hebben gehoord. "Bio" betekent leven "diversiteit" betekent  afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een parapluterm voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben.
Het is belangrijk dat we –bijvoorbeeld- niet alleen maar meeuwen hebben, maar ook mussen, niet alleen maar gras, maar ook zand. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur, omdat er verschillende soorten zijn blijft de natuur in evenwicht.

Biodiversiteit is belangrijker dan je misschien zou denken. Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te noemen. Meer dan veertig procent van de medicijnen tegen kanker komen voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan.

Jaar van de Biodiversiteit
De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Dat hebben zij natuurlijk niet zomaar gedaan. Het gaat niet goed met de biodiversiteit op aarde. Ongeveer 40 procent van alle planten en dieren die nu op aarde leven zijn met uitsterven bedreigd. Zodra een soort is uitgestorven komt die nooit meer terug.
En verschillende soorten zijn nodig om de natuur in balans te houden. De snelheid waarop soorten verdwijnen, gaat in de laatste 50 jaar ongeveer 1000 keer sneller dan het uitsterven ooit in het hele bestaan van de aarde is gegaan. Sneller dus dan het uitsterven van de dinosaurussen.   Net zoals over het onderwerp van de klimaatverandering, hebben regeringen wereldwijd ook afspraken gemaakt om de biodiversiteit te redden. Regeringen uit de hele wereld bespreken eind dit jaar op een VN-top in Japan wat ze nog meer kunnen doen om de biodiversiteit te behouden en duurzaam te benutten. Het verlies moet, voor zover mogelijk, vóór 2020 gestopt worden.

Kunnen we de biodiversiteit nog redden?
Ja, dat kan. We hebben bewezen dat we bijvoorbeeld door natuurbescherming (nationale parken, natuurgebieden, zeereservaten, maar ook fokprogramma’s van dierentuinen of non-profit organisaties) soorten die bijna zijn uitgestorven nog kunnen redden.

Aviornis Nederland is partner in de Coalitie Biodiversiteit 2010
De Coalitie Biodiversiteit 2010 bestaat uit een brede vertegenwoordiging van gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Voor het behoud van de biodiversiteit moet er op alle niveaus worden samengewerkt: door overheden, bedrijfsleven, de maatschappij en burgers. Over de hele wereld zijn honderden organisaties daar nu actief mee bezig. In het Internationale Jaar van de Biodiversiteit 2010 draait het om bewustwording van het belang van biodiversiteit, het vieren en zichtbaar maken van successen, en het bieden van handelingsperspectieven. Dit doen we door een stevig fundament te bouwen waarin alle kennis over de betekenis en het belang van biodiversiteit wordt gebundeld.

Als partner van de Coalitie levert Aviornis International Nederland een concrete bijdrage aan bewustwording en het creëren van draagvlak en het bieden van handelingsperspectieven voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan het vogelsymposium op 2 oktober j.l. of de activiteiten die regio's en werkgroepen organiseren.