Parkbezoek regio oost

Start datum: september 29
Begin tijd: 11:00
Eind tijd: 16:00

 

Omschrijving: 

 

Beste leden van regio Oost,                                                     

                                                             

We gaan op Parkbezoek, dit keer bij enkele leden van onze eigen regio.

 

De datum is: zaterdag 29 september 2018

 

In overleg met de gastfamilies waar we op bezoek komen hebben we besloten dat iedereen op eigen gelegenheid en naar eigen keuze de eerste twee gastadressen in willekeurige volgorde kan gaan bezoeken. Dit omdat de groep voor sommige locaties al snel te groot is en er zo meer aandacht is voor de leden en de vogels.

Wij sluiten daarna gezamenlijk af bij het derde gastadres, namelijk de familie
J. Hetterscheid, Wardsestraat 9 7031 HD Wehl, tel. 0314 681407.

 

Op elk gastadres zal er koffie en cake of frisdrank aanwezig zijn. Wilt u zelf voor uw broodjes zorgen voor deze dag.

Vanaf 11.00 uur ‘s morgens bent u welkom bij één van de twee onderstaande adressen:

 

1.     Familie A. Hetterscheid Doesburgseweg 12A, 6941 SJ Loil / Didam,
tel. 0316-223712.
Bij deze familie zijn veel fazanten en watervogels te zien.

 

2.     Familie R. Janssen / Langeler, Sint Jansstraat 45, 7256 BB  Keyenborg,
tel. 0575- 464720

Deze familie heeft watervogels en enkele weidevogels.

Na deze twee adressen gaan wij naar de Familie J. Hetterscheid, Wardsestraat 9,  

7031 HD Wehl, tel. 0314-681407. Bij deze familie kunnen wij watervogels en enkele soorten fazanten bekijken.

 

Hier sluiten wij om rond 14.30 - 15.00 uur het parkbezoek af met hapjes en drankjes enz. en is er gelegenheid om gezellig na te praten.

 

Wilt u zich voor deze activiteit s.v.p. aanmelden bij ondergetekende, dit in verband met het bestellen van de drankjes en hapjes

 

 Namens regio Oost:  

Henk  Vossebelt, tel.: 053-4770023 of hvossebelt@zonnet.nl, h_vossebelt@hotmail.com