Jaarvergadering Regio Zwolle

Start datum: januari 23
Begin tijd: 19:45
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Uitnodiging Jaarvergadering Aviornis Regio Zwolle

 

Woensdag 23 Januari  2019

Restaurant  De Mol Heinoseweg 32   Zwolle

Aanvang; 20.00 uur de koffie staat om 19.45 klaar

 

 

·        Opening

 

·        Notulen

 

·        Mededelingen

 

·        Ingekomen stukken

 

·        Jaarverslag secretaris

 

·        Jaarverslag penningmeester

 

·        Verslag kascontrole

 

·        Bestuurs verkiezing

 

·        Rondvraag

 

·        Pauze met loten verkoop

 

·         Na de pauze is er een hapje en drankje, aangeboden door de regio. Er zal  een dvd vertoond worden terwijl men gezellig kan praten over onze mooie hobby.

 

·        Ook is er de mogelijkheid om het mooie watervogelboek te kopen en ook inbindbanden zijn aanwezig. 

 

 

Hoop ik u,namens het gehele bestuur, in grote getallen te mogen ontmoeten  op woensdag 23 Januari.