Jaarvergadering Aviornis Limburg

Start datum: februari 21
Begin tijd: 20:00
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Aan alle leden van Aviornis Limburg

 

Bij deze nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op

Donderdag 21 februari 2019 aanvang 20 uur

 

Locatie: Café Oos Heim, Klein Haasdal 6 te Schimmert

 

Agenda:

1 ) Opening door de Voorzitter.

2 ) Notulen vorige vergadering.

3 ) Ingekomen stukken en mededelingen.

4 ) Jaarverslag Secretaris.

5 ) Jaarverslag Penningmeester.

6 ) Verslag kascontrole.

7 ) Opgave nieuwe kascontroleur.

8 ) Algemene leden vergadering, zaterdag 6 april 2019 regio Zeeland

9 ) Rondje vraag en aanbod.

10) Rondvraag en sluiting.

 

Lezing wordt verzorg door Simon van der luit vogelverzorger vogelpark avifauna. De lezing gaat over bijzondere kweekresultaten in vogelpark avifauna.

 

 

 

Introducees zijn welkom!

 

Wij als bestuur zien u graag op deze vergadering!

S.V.P. afmelden op onderstaand mailadres of mobiel bij afwezigheid.

 

Noteer ook alvast 18 april en 7 november 2019 in U agenda voor de volgende leden vergadering.

Namens het bestuur,

 

Ben Goossens