Ledenvergadering regio Limburg

Start datum: april 18
Begin tijd: 19:30
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Aan alle leden van Aviornis Limburg                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bij deze nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op

Donderdag 18 April 2019 aanvang 19.30 uur

 

Locatie: Café Oos Heim, Klein Haasdal 6 te Schimmert

 

Agenda:

  1 )  Opening door de Voorzitter.

  2 )  Notulen vorige vergadering.

  3 )  Ingekomen stukken en mededelingen.

  4 )  Rondje vraag en aanbod.

  5 )  Rondvraag en sluiting.

 

 

Lezing wordt verzorg door Hedwig van der Horst ze gaat een lezing geven over het bestrijden van ziekten en het gebruik van medicijnen bij vogels.

 

 

Introducees zijn welkom!

 

 

Wij als bestuur zien u graag op deze vergadering!     

 

Noteer ook alvast 7 november 2019 in U agenda voor de volgende leden vergadering.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Namens het regio bestuur,

 

Ben Goossens