Ledenbijeenkomst regio Zeeland

Start datum: februari 03
Begin tijd: 19:30
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Agenda:

 

 1*   Opening  door de voorzitter met koek.

.

 2*   Verslag van de vergadering van 7 oktober  2019    

 

 3*   Jaarverslag van de secretaris over 2019

 

 4*   Jaarverslag van de penningmeester over 2019    .

 

 5*   Bestuursverkiezingen, dit jaar zijn Adriaan Provoost en Theo Verbunt

        Aftredend en herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden zijn ook van harte

        welkom  en kunnen zich tot aanvang van de vergadering  melden.

 

 6*   ingekomen stukken en mededelingen.

 

 7*   Reisje in 2020

 

 8*   Wetgeving: leewiekverbod ,  stand van zaken betreft  Positieflijst .

        Het Malaria - Uzutu project

 

 9*   Overleg met Vlaanderen over wetgeving.

 

10*   Beleidsplan dierenwelzijn voor elke organisatie

 

11*   Wat verder ter tafel komt  en rondvraag.

   

        Pauze,   kascontrole

       

        Na de pauze zal de heer v. Dam 2 DVD films vertonen over de natuur  van TasmaniĆ«       en omgeving Melbourne met veel vogels waaronder de raafkakatoe,dwergpiquin maar ook veel Europese soorten zoals putters en goudvinken die vroeger door de emigranten werden meegenomen.

 

 

Secretaris,

Theo Verbunt