Jaarvergadering regio Oost

Start datum: januari 26
Begin tijd: 20:00
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Leden van Regio Oost 

De eerste helft van de avond is voor de Ledenjaarvergadering

Agenda jaarvergadering:         Regio Oost 26-1-2023

 

1          Opening van de vergadering door de voorzitter.

2          Ingekomen stukken en mededelingen.
2A        Regio Oost zal de Algemene Leden Vergadering op 15 april 2023 in Arnhem verzorgen.
3          Notulen + jaarverslag van de secretaris.
4          Jaarverslag van de penningmeester.
5          Verslag van de kascontrole commissie. dhr. E van Oorspronk en dhr. H van Leussen.           
6          Benoeming nieuwe kascontrole dhr. H. van Leussen en dhr. Martien Scheuter.             Benoeming nieuwe reserve kascontrole lid.

7          Begroting komend boekjaar 2023.
8          Bestuursverkiezing: Jan Eggink en Joost Veldhuis zijn aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 weken voor de vergadering opgeven bij de secretaris.           
9          Eventuele mededelingen Algemene Jaarvergadering van komende d.d. 15-4-2023 bij de regio Oost
10        Rondvraag.

Namens het regiobestuur Henk Vossebelt

 

en de 2e helft is voor de dhr.Jaap Korten


Presentatie Hoenderachtigen en Parelhoenders in Afrika

door Jaap Korten
– Voorzitter Aviornis regio Midden-Nederland en Lid Hoofdbestuur Aviornis Nederland

Voor de pauze een uitgebreid overzicht van de verschillende soorten zandhoenders, frankolijnen en trappen in diverse leefgebieden in Afrika, die niet alleen in Zuidelijk Afrika, maar ook in Gambia, West-, Noord- en Oost Afrika leven. Van Zuidelijk Afrika de zandhoenders, zoals het Namaqua, gevlekt en dubbele band zandhoen. Verschillende frankolijnen, van de Coqui- tot de roodhals frankolijn. De bijna voltallige trappen familie, van de zwarte trap tot de grote Kori trap.   Van de Noordelijke en Oostelijke soorten, o.a. de zwart-, wit- en bruinbuik, kroon en masker zandhoenders. Van de frankolijnen o.a. de roestkop- en geelkeel frankolijnen. En de Ethiopische- en Sahel kuiftrappen en de zwartbuik- en de grote Arabische trap. Na de pauze komen alle families parelhoenders in geheel Afrika aan bod. Met daarin de kuif- en kroeskop parelhoenders, met name van de kroeskop parelhoenders de edouardi uit Zuidelijk Afrika, de verreauxi uit West Afrika en de pucherani en granti uit Oost Afrika De diverse ondersoorten van de helmparelhoenders. Met name uit Zuidelijk Afrika de ondersoorten mitrata, coronata, damarensis en marungensis. Uit West, Centraal, Noord en Oost Afrika de ondersoorten meleagris, galeata, somaliensis en reichenowi en overgangsvormen. En tot slot de gierparelhoenders in hun natuurlijke leefgebieden in Oost Afrika.

 

zaal Restaurant Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 7271 RS Borculo 
aanvang  20.00 tel.0545 – 271202