Uitnodiging bijeenkomst regio Nijmegen

Start datum: november 28
Begin tijd: 20:00
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst op dinsdag 28 november 2023. Deze vergadering zal worden gehouden in zaal “Thekes”, Alard van Herpenplein 9, 5373 AH te Herpen. De aanvang is 20.00 uur. De koffie staat klaar!

 

Onze agenda ziet er als volgt uit:             

 

1.       Opening door de voorzitter;

2.       Presentielijst;

3.       Notulen vergadering d.d.  05-09-2023, deze vindt u in de bijlage;

4.       Verslag presentatie domesticatie door Henk Wentink op 14 juni jl. in Barneveld;

5.       Mededelingen bestuur;

o.a. :

-  Evaluatie eendaagse busreis naar Vogelpark Lorkeershoeve en Henk Meinen in Lutten op   

    zaterdag 14  oktober jl.

-  Laatste ontwikkelingen van o.a. Positieflijst;

-  Activiteiten in 2024;   

6.       Rondvraag;

7.       Pauze;

8.       *Presentatie Bart Wiechers over bezoek Falkland eilanden in 2019;

9.       Sluiting.