Regio Oost jaarvergadering

Start datum: september 16
Begin tijd: 20:00
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Beste leden,

Fijn dat we de mogelijkheid krijgen om elkaar weer na een lange periode te mogen zien.

Hierbij wil het regiobestuur u uit te nodigen voor de komende Regio vergadering op donderdagavond 16 september.
In deze vergadering is het eerste gedeelte van de avond voor de jaarvergadering over het afgelopen jaar 2020 en het 2e gedeelte voor de gast spreker dhr. Bart Wiegers

 

Agenda jaarvergadering:         regio Oost 16-9-2021

1 Opening van de vergadering door de voorzitter.

2 Ingekomen stukken en mededelingen.

3 Notulen + jaarverslag van de secretaris

4 Jaarverslag van de penningmeester.

5 Verslag van de kascontrole commissie. dhr. G. Franke en dhr. J. Hetterscheid

6 Benoeming nieuwe kascontrole dhr. J. Hetterscheid en dhr. E van Oorsprong
   Benoeming nieuwe reserve kascontrole lid.
7 Begroting komend boekjaar 2021.

Bestuursverkiezing: Henk Vossebelt is aftredend en herkiesbaar.

   Jan Eggink is onze Interim-voorzitter en ook herkiesbaar.

   Tevens draagt het regiobestuur Joost Velthuis voor als regio bestuurslid.

   Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 weken voor de vergadering opgeven

   bij de secretaris. 

 

Eventuele mededelingen Algemene Jaarvergadering van komende

   d.d. 9 10 Oktober 2021   bij de Orchideeën hoeve in Luttelgeest.

 

10 Rondvraag.

Het 2e gedeelte van de avond is voor de dhr. Bart Wiechers.

Lezing Kamchatka en Noord-Noorwegen

Bart Wiechers heeft de laatste jaren enkele leuke reizen ondernomen en zou jullie graag meenemen op de reizen naar Oost-Rusland en Noord-Noorwegen.

In 2018 werd een reis gemaakt naar de beren en vulkanen van het schiereiland Kamchatka, de wilde natuur en het verblijf tussen de beren zullen voor de pauze worden gepresenteerd.
Rondom het Koerillenmeer is de grootste concentratie van bruine beren en kan de Steller-zeearend worden gespot.
Twee van de drie papagaaiduikersoorten komen op dit schiereiland voor en zijn ook op de gevoelige plaat gekomen.
Hoewel het aantal vogels in deze presentatie iets minder is, zal dit door de prachtige natuur gecompenseerd worden.

Na de pauze komen de winterreizen van 2013, 2015 en 2016 naar Noorwegen op het scherm.
De belevenissen op de Lofoten en Vesteralen en de omgeving van de Varangerfjordworden in beeld gebracht.
Met name het plaatsje Båtsfjordstaat bekend om de grote getalen Steller-eider, Europese eider, Koningseider en ijseenden. Een must-see.

Eenieder is van harte welkom om aan te schuiven.

Aanvang 20.00    Restaurant Kerkemeijer Ruurloseweg 51 7271 RS Borculo
tel. 0545 271202

Vriendelijke groeten Henk Vossebelt regio oost