Jaarvergadering regio Nijmegen

Start datum: februari 27
Begin tijd: 20:00
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Regio Nijmegen

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering op dinsdag 27 februari 2024. Deze vergadering zal worden gehouden in zaal “Thekes”, Alard van Herpenplein 9, 5373 AH te Herpen. De aanvang is 20.00 uur. De koffie staat klaar!

Onze agenda ziet er als volgt uit:             

 

1.       Opening door de voorzitter;

2.       Presentielijst;

3.       Notulen vergadering d.d.  28-11-2023;

4.       Jaarverslag 2023 secretaris;

5.       Verslag kascommissie (de heren Peter van Uden en Ben van Uden);

6.       Verslag penningmeester;

7.       Benoeming nieuwe kascommissie (de heer Peter van Uden is aftredend) en reservelid;

8.       Bestuursverkiezing: aftredend zijn de heer Tonny van Bakel en mevrouw Gerda Delsink. Zij zijn beiden niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Sjaak Peperkamp voor als voorzitter.
Ook draagt het bestuur de heer Andre Gerrits voor als bestuurslid en de heer Peter van Uden als penningmeester. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot vijf dagen voor de vergadering.

9.       Mededelingen bestuur;

o.a. -   Algemene Ledenvergadering in Gaia Zoo Limburg op zaterdag 6 april a.s.;

        -   Workshop ‘Wetgeving” op zaterdag 16 maart a.s. in Barneveld;

        -   Tuinbezoek op zaterdag 1 juni 2024;

        -   Nu ook kleine ringmaten te bestellen!

10.   Rondvraag;

11.   Pauze;

Na de pauze wordt er een film vertoond:

LIFE; Vogels zijn de kleurrijke, dynamische meesters van het luchtruim. Met spectaculaire, speciaal voor LIFE ontwikkelde cameratechnieken betreden we hun wereld. We doen fascinerende ontdekkingen over hun gedrag en krijgen een compleet nieuwe kijk op deze prachtige schepsels.

 

12.   Sluiting.