zondag 30 augustus 2020

 

Brief aan politieke partijen in Nederland

 

Dierenactivisten weten veel aandacht van de media te krijgen. Met eenzijdige informatie beïnvloeden ze de publieke opinie succesvol. We zien mensen uit deze kringen ook terug als beleidsambtenaar op het ministerie van LNV. Het gevolg is dat we geconfronteerd worden met steeds meer regelgeving die onvoldoende of geen rekening houdt met de vele mensen die uit passie zelf dieren houden en verzorgen. Bovendien wordt er gewerkt aan regelgeving die het houden van veel van onze dieren verbiedt dan wel onmogelijk gemaakt.

Als Aviornis International Nederland maken we ons grote zorgen over deze ontwikkeling. We hebben dan ook binnen onze koepelorganisatie NWPP (Nederlandse Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels), waarin we met andere organisaties samenwerken, het initiatief genomen om een brief te schrijven aan de politieke partijen in Nederland. Met deze brief en bijlage proberen we informatie te geven die hopelijk opgenomen wordt in de verkiezingsprogramma's voor de komende regeerperiode.

Enkele punten uit de brief die voor Aviornisleden van belang zijn kon u reeds lezen op pagina 82 van het Aviornisnummer 274 (Augustus 2020). De volledige brief kunt u op deze pagina downloaden.