dinsdag 21 februari 2023

 

Ontwikkelingen rondom de positieflijst

 

Waarschijnlijk is het bij u bekend dat er al jaren in “de politiek” wordt gesproken over, en gewerkt wordt aan een positieflijst waarop de dieren staan vermeld die door particulieren gehouden mogen worden. Het houden van dieren, die niet vermeld staan op deze lijst, wordt dus verboden.

Jarenlang hebben hobbydierhouderij organisaties (Aviornis is bij sommige van deze organisaties aangesloten) de positieflijst succesvol met rechtszaken tegengehouden.

Vorig jaar in de zomer heeft het ministerie van LNV een wetsvoorstel naar de 2e kamer gestuurd met een zogenaamde Hobby- en Huisdierenlijst waarop 30 soorten zoogdieren vermeld worden die wel gehouden mogen worden. Met de zoogdieren die niet op deze lijst staan mag in het voorstel vanaf 1 januari 2024 niet meer gefokt worden.

Een groep mensen, door het ministerie aangeduid als wetenschappers, hebben door middel van literatuurstudie de zoogdieren beoordeeld op geschiktheid om gehouden te worden. Criteria hierbij waren onder andere kans op letsel bij mensen en gevaar voor overdracht van zoönose maar ook de mate van domesticatie is een belangrijk criterium geworden.

Wij zijn zeer geschrokken van deze wijze van beoordeling en vinden de uitkomst van maar 30 soorten die gehouden mogen worden volstrekt onbegrijpelijk. Als deze systematiek ook wordt toegepast voor een eventuele vogellijst dan betekent dit het einde van onze hobby.

Via onze koepel KleindierNed zijn we afgelopen half jaar regelmatig in gesprek gegaan op het ministerie van LNV met betrokken ambtenaren. Wij hebben daar natuurlijk onze zorg uitgesproken en hen op de gevolgen voor de vele hobbydierhouders gewezen. Twee keer is ons verzekerd dat er geen plannen zijn om ook een “vogellijst” te maken.

Ondertussen hebben we ook volop de politieke partijen benaderd met een uiterst bedroevend resultaat. Waar we in het verleden gemakkelijk contact konden krijgen met 2e Kamerleden, ontvingen we nu vaak niet eens een reactie op onze mails en brieven.

Het persbericht van KleindierNed over de hertenkampen resulteerde wel in veel media-aandacht, maar het ging daarna alleen over de herten en de andere onbegrijpelijke uitsluiting van zoogdieren bleef onbesproken.

Op 16 januari jl. was de behandeling van het wetsvoorstel in de LNV-commissie. De ons vijandige partijen waren goed vertegenwoordigd, alleen Dhr. Bisschop van de SGP, die ook BBB vertegenwoordigde, nam het voor ons op. De partijen die in het verleden de belangen van het platteland vertegenwoordigden waren of niet aanwezig of volgden de minister gedwee. Ik ben inmiddels een illusie armer.

Onthutsend was het te zien dat als er door de minister geschermd wordt met de “wetenschappelijke” beoordeling elke kritische en nuchtere beoordeling van 2e Kamerleden verdampt met uitzondering van de heer Bisschop die ook aangaf tegen het voorstel te zullen stemmen.

Op het pleidooi om in elk geval de hertenkampen te behouden antwoordde de minister dat hij s ’morgens vroeg, rijdend door Nederland en daar herten ziet lopen, tot de conclusie is gekomen dat herten in de vrije natuur thuishoren en niet binnen een omheining.

Op de vraag van een kamerlid naar een vogellijst antwoordde de minister zeer volgzaam dat hij na de invoering van de zoogdierenlijst aan een vogellijst gaat werken.

Kortom van “de politiek” verwachten wij niets. Onze “volksvertegenwoordigers” laten de vele hobbydierhouders in de steek. Geen wonder dat “de kloof” tussen de randstad en het platteland groot is.

Op deze manier worden we gedwongen om als laatste strohalm de rechter te vragen om in te grijpen.

De “juridische weg” wordt momenteel door meerdere organisaties voorbereid.  De zoogdierenlijst treft ons als vogelhouders niet maar als deze als “blauwdruk” wordt gebruikt voor een vogellijst vrezen wij voor het einde van onze hobby. Het spreekt voor zich dat wij met alle mogelijke middelen dit proberen tegen te houden.

Ondertussen blijven wij ons inspannen om de beleidsmakers duidelijk te maken dat een eventuele vogellijst zinloos is, niets oplost en dat houderij richtlijnen wel het dierenwelzijn kunnen bevorderen.

Namens het Hoofdbestuur.

Wobbe Bouma

Voorzitter Aviornis International Nederland