dinsdag 13 augustus 2019

 

Exotische zoogdieren in Nederland, Alive and happy!

 

Persbericht van het Collective of Animal and Plant Stakeholders

13 augustus 2019

Wordt met het rapport “Alive and kicking, The exotic mammal trade in The Netherlands” (link opent in nieuw scherm) van Stichting AAP de noodzaak aangetoond voor een nieuwe positieflijst voor zoogdieren? Het antwoord hierop luidt nee.

Stichting AAP geeft in het rapport “Alive and kicking,” geschokt aan dat er 55 verschillende soorten exotische zoogdieren in Nederland in de handel zijn en dat er daarom een (nieuwe) positieflijst nodig is, na het fiasco van Positieflijst voor zoogdieren die in juli 2017 in werking zou treden, maar op het laatste moment wegens grote juridische fouten werd uitgesteld.

Er zijn bij particuliere Nederlandse houders nauwelijks problemen met de soorten die Stichting AAP in de handel heeft geconstateerd. Vijf degoes, drie witbuikegels, twee genetkatten en één zilvervos – een soort die overigens niet in het rapport voorkomt – dit zijn de dieren die sinds juli 2017 door Stichting AAP uit Nederlandse huishoudens zijn opgevangen.

Uitsluitend de genetkatten en de zilvervos zouden onder de Positieflijst voor zoogdieren 2017 zijn verboden. De degoes en de witbuikegels zouden gewoon zijn toegestaan. Naast de genoemde 11 dieren ving Stichting AAP nog een Bengaalse tijgerkat en een Gambiaanse hamsterrat op waarvan niet duidelijk is of deze van Nederlandse particuliere houders komen of van elders. De Gambiaanse hamsterrat zou ook met de positieflijst zij toegelaten. De Bengaalse tijgerkat is al lange tijd zonder positieflijst verboden in Nederland.

In totaal ving Stichting AAP sinds juli 2017 dus slechts 11 tot 13 dieren op afkomstig uit Nederlandse huishoudens. Dit kan natuurlijk geen reden zijn voor een ingrijpend en kostbaar stuk wetgeving als een Positieflijst voor zoogdieren.

Ook de jaarverslagen van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, waarin ook gegevens over bedrijfsmatige houders zijn opgenomen, kunnen een Positieflijst voor zoogdieren niet rechtvaardigen: In 2015 is er 1 gerbil in bewaring genomen en in 2018 zijn in één zaak 47 degoes, 14 gerbils en 11 eekhoorns in beslag genomen. Nu degoes en gerbils op de Positieflijst voor zoogdieren 2017 zouden hebben gestaan, zou de positieflijst deze zaak niet voorkomen hebben. De dieren uit deze zaak zijn verdeeld over verschillende opvangcentra, waaronder Stichting AAP. Overigens zijn in dezelfde periode (2015-2018) 720 honden en 593 katten in beslag of bewaring genomen, gelet op de LID jaarverslagen in extreem verwaarloosde toestand.

Deze cijfers tonen dus aan dat er relatief weinig problemen zijn met exotische diersoorten in Nederland. Bovendien heeft een positieflijst geen enkele invloed op het dierenwelzijn omdat juist de soorten die met een positieflijst worden toegelaten het meest voorkomen onder de soorten die verkeerd gehouden worden en opgevangen moeten worden.

Moet er dan niets gebeuren? Jawel, er moeten voor alle dieren soortspecifieke houderijvoorschriften komen, zodat voor iedere (toekomstige) houder exact duidelijk is waar aan moet worden voldaan om goed voor een dier te zorgen. In Duitsland worden deze richtlijnen al gebruikt, het wiel hoeft dus niet opnieuw uitgevonden te worden. Soortspecifieke houderijvoorschriften geven voor iedere diersoort duidelijkheid, ook voor de veel gehouden soorten die het vaakst slachtoffer zijn van misstanden.

Het Collective of Animal and Plant Stakeholders