woensdag 06 januari 2016

 

Leden Europese Parlement stemmen voor motie tegen Unielijst!

 

Rosse stekelstaarteend, woerd

In een eerder bericht informeerden wij u over de laatste Europese Verordening aangaande Invasieve exoten in Europa. 

De Unielijst van soorten die is voorgedragen aan het Europese Parlement is NIET goedgekeurd doordat een lid van het parlement hiervoor een motie had ingediend. 76% van de leden heeft voor de motie, dus tegen de lijst gestemd!

De grote vraag is nu wat de Europese Commissie nu gaat doen met haar product; ze legt de beslissing van het Europese Parlement naast zich neer of ze gaat de hele procedure opnieuw opstarten.

We hebben binnen het samenwerkingsverband Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) het Europese Parlement behoorlijk bestookt met kritische vragen en opmerkingen, met resultaat!

Nu is het zaak dat we de Europese Commissie wijzen op haar democratische plicht om de beslissing van het Europese parlement niet te negeren en hen tegelijkertijd informeren en doceren waarom wij met zijn allen vinden dat zij een wanproduct hebben gemaakt! Er is een formele klacht in de maak tegen de handelswijze van de Europese Commissie en de manier waarop de lijst tot stand is gekomen.

In ieder geval is de voorgestelde lijst van Invasive Alien Species (IAS) nog geen wet geworden per 1 januari 2016. Voor wat betreft de vogelsoorten die ons aangaan is er nog geen enkele reden om uw Noord-Amerikaanse of Rosse stekelstaarteenden/ Ruddy ducks (Oxyura jamaicensis) en Heilige ibissen (Threskiornis aethiopicus) van de hand te doen of maatregelen te nemen om hen het voortplanten te beletten.

Mocht u derhalve toch handhavers over de vloer krijgen die hier anders over denken belt u dan direct met ondergetekende (voor de gegevens, zie ons tijdschrift).

Er is een Facebook belangengroep Invasive Alien Species opgezet en ik roep u op om daar (kostenloos) lid van te worden, dit kan heel gemakkelijk via facebook via volgende link: https://www.facebook.com/groups/1039145802810435/ 

met strijdlustige groet,

Pierreco Eyma
Voorzitter Aviornis Int. Nederland