zaterdag 06 april 2019

 

Nieuwe voorzitter Aviornis International Nederland

 

Op zaterdag 6 april 2019 vond de Algemene Ledenvergadering plaats van Aviornis International Nederland. Een bijzonder speciale dag, want Pierreco Eyma gaf na 12 jaar voorzitterschap de voorzittershamer over aan zijn opvolger, Wobbe Bouma.

Pierreco werd tijdens deze ALV, op voordracht van het hoofdbestuur en na langdurige staande ovatie van de aanwezige leden, benoemd tot erevoorzitter van de vereniging!

Het hoofdbestuur van Aviornis International Nederland is verheugd met de aanstelling van Wobbe Bouma als nieuwe voorzitter en wenst hem veel succes en plezier in deze functie.