vrijdag 07 juli 2023

 

Ophok- en afschermplicht in grote delen van NL opgeheven.

 

Bron: Levende Have*

De ophok- en afschermplicht is in een groot deel van Nederland op 6 juli opgeheven. De maatregel tegen vogelgriep blijft nog wel van kracht in gebieden in Gelderland en Limburg (regio's 7, 10 en 19*) waar sprake is van veel pluimveebedrijven.

De ophok- en afschermplicht was sinds 5 oktober 2022 van kracht. Landbouwminister Adema geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het intrekken van de maatregel een risico inhoudt. ''Ik realiseer mij dat met het intrekken van de ophok- en afschermplicht, de kans op een besmetting van gehouden vogels doet toenemen, omdat de mogelijkheid van contact tussen buitengehouden vogels en wilde vogels groter wordt.'' Hij heft de maatregel op ten gunste van de bedrijven met een vrije uitloop. De deskundigengroep dierziekten heeft op 23 juni geconstateerd dat het risico op een besmetting bij opheffing van de maatregel als matig moet worden beoordeeld.

Adema: ''De afgelopen maanden zijn er geen uitbraken bij gehouden vogels geweest. Besmettingen met vogelgriepvirus bij wilde vogels zijn echter helaas nog aan de orde van de dag. De ophok- en afschermplicht wordt ingetrokken in alle niet pluimveedichte regio’s Nederland. Ik zal de maatregelen verder versoepelen wanneer dit veterinair verantwoord kan. Ik zal de deskundigengroep dierziekten regelmatig om een nieuwe risicobeoordeling vragen.''

*Bron, inclusief regioindeling op kaart: https://www.levendehave.nl/nieuws/ophok-en-afschermplicht-opgeheven-groot-deel-van-nederland?mc_cid=6bdb914067&mc_eid=02ee02366f