donderdag 28 maart 2024

 

Oproep aan leden: evaluatie gezondheidscertificaat (TRACES-certificaat) voor het transporteren van vogels binnen de EU.

 

Beste vogelliefhebbers,

Betreft: evaluatie gezondheidscertificaat (TRACES-certificaat) voor het transporteren en verhandelen van vogels naar een andere EU-lidstaat.

Graag jullie aandacht voor het volgende. Het is van belang dat we allemaal reageren op de site van de Europese Commissie.
Zie: Diergezondheidswetgeving – evaluatie (europa.eu)

Een paar jaar geleden heeft de Europese Unie een nieuwe wet op de diergezondheid opgesteld, ook bekend als AHR (Animal Health Regulations), waarin werd geprobeerd alle regelgeving op het gebied van diersoorten zoveel mogelijk in één wet te bundelen.

Deze diergezondheidswet (Verordening 2016/429) is sinds april 2021 van kracht.
Zoals u waarschijnlijk weet en veel fokkers al hebben ervaren, vormt deze wetgeving obstakels voor de beoefening van onze geliefde hobby op Europees niveau met pluimvee, duiven, vogels, enz.
Hieronder valt bijvoorbeeld het TRACES-certificaat, dat nodig is voor het transport van pluimvee, duiven en andere vogels tussen de Europese lidstaten. Deze regel is uitermate bedreigend voor onze hobby, omdat hiermee een eenvoudige overdracht van vogels nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt.

Toen de nieuwe diergezondheidswet van kracht werd, heeft de Europese Unie afgesproken dat deze na een paar jaar geëvalueerd zou worden. Deze evaluatie is nu begonnen en geeft iedereen in Europa de kans om zijn of haar mening te uiten via een openbare consultatie. Deze openbare consultatie vindt plaats tot en met 3 april 2024.

Wij dringen er daarom bij u allen op aan om niet alleen als organisatie maar ook als vogelhouder uw verantwoordelijkheid te nemen voor de kleine dierhouderij en uw mening te geven op Diergezondheidswetgeving – evaluatie (europa.eu) (klik om voorgaande link).
DOEN, al is het maar met enkele regels, hoe meer reacties hoe sterker we staan om het aan te kaarten bij de Europese Commissie.

Let op: u dient eenmalig een account aan te maken op de website van de Europese Commissie. Hiervoor wordt uw e-mailadres gevraagd, waarna u een e-mail ontvangt van de EU-authenticatie­dienst. Vervolgens maakt u een wachtwoord aan, waarmee u kunt inloggen. Uw e-mailadres wordt NIET gepubliceerd en u kunt uw reactie volledig anoniem achterlaten. 

Ter inspiratie voegen wij hieronder ook de concepttekst toe van Aviornis International Nederland, die u kunt kopiëren en plakken. Uiteraard kunt u deze naar eigen inzicht aanpassen of aanvullen.  

Veel succes en alvast hartelijk dank!

Het hoofdbestuur van Aviornis International Nederland
Wobbe Bouma,
voorzitter

 


 

Concept-reactie op evaluatie AHR (Animal Health regulations)

Hierbij wil ik, vogelhouder in Nederland, reageren op de openbare evaluatie m.b.t. de Verordening 2020/688 diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Europese Unie, Artikel 71 lid 1. In deze verordening staat:

Diergezondheidscertificaten voor bepaalde gehouden landdieren
Artikel 1, Exploitanten verplaatsen in gevangenschap levende vogels, honingbijen, hommels met uitzondering van hommels uit erkende van de omgeving geïsoleerde productie-inrichtingen, primaten, honden, katten, fretten of andere carnivoren alleen naar een andere lidstaat als zij vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong.

Deze verordening betekent dat particuliere vogelhouders in de EU in het kader van deze AHR verplicht zijn om bij het over de landgrens (van de EU-lidstaten) brengen van hun vogels een TRACES-certificaat aan te vragen. De kosten hiervan in Nederland beginnen bij € 250,-- per bezoek van de NVWA-dierenarts en lopen op per kwartier.

Deze kosten staan meestal niet in verhouding tot de waarde van de dieren (vaak minder dan € 50,-- per dier). Deze kosten en de administratieve rompslomp hebben tot gevolg dat uitwisseling van de dieren met buitenlandse vogelhouders feitelijk onmogelijk is geworden.

De verhoudingen zijn zoek met gevolg dat vogelhouders deze regelgeving onmogelijk vinden en dus ontwijken. Het gaat bij de uitwisseling van dieren van de hobbyvogelhouder binnen de EU-lidstaten doorgaans over minder dan 10 dieren. De kans op overdracht van besmettelijke ziektes is daarbij verwaarloosbaar, bovendien zijn de contacten van hobbyhouders met de professionele sector minimaal dus ook die kans op overdracht is te verwaarlozen.

Voor veel vogelsoorten geldt dat er in het verleden slechts enkele exemplaren in Europa zijn geïmporteerd, nieuwe import is niet meer mogelijk. Dat betekent dat de genetische variatie erg beperkt is, om toch de gezondheid van de vogels op peil te houden is uitwisseling met buitenlandse exemplaren essentieel. In toenemende mate horen we dat vogelsoorten in hun oorspronkelijk gebied bedreigd raken of zelfs uitsterven. Vanuit Europa worden vogels ingezet voor herintroductie programma’s. Vaak is Europa de “ark” die daarvoor gebruikt wordt. Maar daarvoor moeten we onze populatie wel (genetisch) gezond houden.

Het liefst zien we dan ook dat de TRACES-certificering vervalt, mocht dat niet haalbaar zijn kunnen we ook denken aan: vrijstelling van certificering bij een beperkt aantal vogels b.v. 50 stuks. Of het meesturen van een zelf opgestelde gezondheidsverklaring, deze is ook toegestaan bij de zogenaamde Benelux-regeling.