donderdag 27 april 2023

 

Piet Maas - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 

Op 26 april 2023 is Piet Maas, hoofdbestuurslid van Aviornis International Nederland en voorzitter van de regio Zeeland, tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Aviornis had hiertoe een aanvraag ingediend, mede ondersteund door de familie van Piet en KleindierNed, en deze werd tot onze vreugde ingewilligd. Piet ontving deze Koninklijke onderscheiding in de Burgerzaal van het historische stadhuis van Middelburg.

Piet is als hoofdbestuurslid belast met de wetgeving. Daarnaast heeft hij geholpen bij de oprichting van regio Zeeland van Aviornis en is daar al jaren voorzitter van. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de vogelgriep in 2003. Piet is nog steeds de contactpersoon in deze en besteedt hier veel tijd en energie aan. In de loop der jaren is Piet een expert geworden op het gebied van het houden van en kweken met bijzondere en zeldzame watervogels.

Daarnaast is Piet vanaf de oprichting in 2006 tot op heden betrokken bij KleindierNed, een overlegorgaan van dierhouderijorganisaties, voortgekomen uit de Nederlandse Werkgroep Pluimvee en parkvogels (NWPP). De belangen van de dierhouder zijn voor Piet een dagtaak geworden. Hij is een veel geraadpleegde vraagbaak voor collega liefhebbers.

Naast zijn vele werk voor Aviornis heeft Piet jarenlang mantelzorg verleend aan zijn vrouw en twee zonen. Zoals wellicht bekend is Piet zijn vrouw en zijn beide zoons verloren aan een chronische spierziekte, die pas op latere leeftijd bij hen is ontdekt.

Bij deze ceremonie waren naast familieleden van Piet ook een kleine afvaardiging aanwezig van het hoofdbestuur van Aviornis, enkele leden van het regiobestuur van Zeeland, de voorzitter van KleindierNed en enkele Belgische vrienden van Piet.

Wij, als Aviornis, zijn ontzettend trots op “onze Ridder Piet”!