dinsdag 22 december 2009

 

Het melden van vossenschade en controle door AID of politie

 

Beste leden,

Graag zou het hoofdbestuur van Aviornis International Nederland onderstaande informatie nog even onder uw aandacht willen brengen.

Het melden van controle door AID of politie

Aviornis vindt het belangrijk dat eenieder binnen onze vereniging doorgeeft wanneer hij/zij controle heeft gehad van AID of politie. Ook wanneer dit bezoek positief is geweest zouden wij dit graag van u willen weten. Aviornis zou graag een volledig overzicht hebben van de controles, en het verloop daarvan, die worden uitgevoerd door AID of politie. In het verleden hebben namelijk al een aantal onterechte inbeslagnames plaatsgevonden bij gebrek aan wetskennis bij de desbetreffende controleur.

Aviornis raadt dan ook sterk aan om bij een meningsverschil met de cotroleur ter plaatse Piet Maas (commissie wetgeving) te bellen. Piet kan dan zelf in discussie gaan met deze controleur en kan op deze manier inbeslagname misschien voorkomen. Bij een gewone normale controle kunt u natuurlijk Piet achteraf bellen of mailen met uw bevindingen. Mocht blijken dat bepaalde zaken niet goed verlopen zijn dan kan hij dit opnemen met desbetreffende instantie.

Telefoonnummer Piet Maas; 0118 – 626909 of mobiel: 06 – 23527321.

Vossenschade

Het is nog steeds belangrijk om vossenschade te melden, dit kunt u doen bij de plaatselijke WBE (Wild Beheers Eenheid) in uw regio. Voor het juiste adres kunt u de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging) bellen telefoonnummer:  033 - 4619841 .

Er wordt geen schade meer uitgekeerd omdat de vos bejaagbaar is. Echter, de WBE kan wel de plaatselijke jachthouder inschakelen en bij veel schademeldingen kan de WBE proberen bij de provincie een lichtbakvergunning te verkrijgen.

Met vriendelijke groet.

Namens het hoofdbestuur van
Aviornis International Nederland,
Tonnie Grolleman,
Secretaris