maandag 02 februari 2009

 

Vlissingen weert hobbydieren en stelt avondklok in voor hanen

 

De gemeente Vlissingen wil niet dat er nog meer schapen, geiten, varkens, paarden en andere boerderijdieren verschijnen in de bebouwde kom en honderd meter daarbuiten. Dieren die er al zijn, mogen blijven, maar nieuwe dieren komen er niet in. Dat meldt de Proviciale Zeeuwse Courant (PZC). Ook mogen inwoners niet meer dan vijf kippen houden en maximaal tien pelsdieren.
Het beleid is vastgelegd in een voorstel van het college van B en W. De gemeenteraad moet zich er nog over uitspreken. Op het verbod zijn overigens wel ontheffingen mogelijk.

De gemeente wil paal en perk stellen aan het aantal dieren na allerlei klachten van burgers over stank-, stof- en geluidsoverlast. Vaak komen deze klachten voort uit burenruzies, aldus de PZC. Het college wil dat hanen 's avonds na tien uur in een nachthok gaan. Daar mogen ze 's morgens om acht uur pas uit komen.

Eerder heeft de gemeente Schouwen Duiveland getracht door maatregelen het aantal boerderijdieren in te perken. Maar daar kwam de burgerij tegen in opstand. 

Bron: Kennisnetwerk Levende Have