vrijdag 13 januari 2023

 

Reactie KleindierNed op consultatie Positieflijst

 

Beste leden,

Zoals u weet wordt er door Aviornis en KleindierNed al jaren gestreden tegen de invoering van de huis-  en hobbydierlijst (beter bekend als Positieflijst). Deze lijst wordt ingebed in de Wet Dieren als onderdeel van het Besluit Houders van Dieren.

In deze Wet Dieren wordt een wijziging voorgesteld in verband met de inwerkingtreding van de huis- en hobbydierenlijst in 2023. Deze wijziging is recent geconsulteerd door het ministerie van LNV, waarop digitaal gereageerd kon worden tot 12 januari 2023.

Deze lijst gaat vooralsnog alleen over zoogdieren, waarvan op de lijst van te houden soorten slechts 30 soorten zijn vermeld. Bekende huis- en hobbydieren zoals chinchilla, Russische dwerghamster en damhert zijn hierin niet opgenomen en zouden dus verboden worden.

Deze zoogdierenlijst kan het voorportaal zijn van een huis- en hobbydierenlijst voor vogels, waarmee veel vogelsoorten uit onze hobby wellicht verboden worden.

De voorgestelde wijziging zorgt er volgens het ministerie van LNV voor dat de criteria aansluiten bij de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Aviornis en KleindierNed bestrijden dat. Daarom heeft Aviornis International Nederland bij monde van KleindierNed een reactie ingestuurd op de internetconsultatie. Deze reactie kunt u hieronder lezen:

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Via ons tijdschrift, regionale bijeenkomsten en Algemene Ledenvergadering (15 april 2023) informeren wij u over de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Aviornis International Nederland

Hoofdbestuur