zondag 13 december 2015

 

Unielijst van invasieve soorten: wat doen we er tegen?

 

Wat doen we voor ten onrechte verboden dier- en plantensoorten?

Heilige ibis

Het Collectief belanghebbenden IAS (Invasive Alien Species) is een samenwerkingsverband van organisaties, bedrijven, verenigingen en stichtingen die geraakt worden door de Unielijst van invasieve soorten. Dier- en plantensoorten die op deze lijst worden geplaatst mogen niet meer worden ingevoerd, verhandeld, gefokt en gehouden.

Deelnemers aan het Collectief zetten zich in om ervoor te zorgen dat alleen de soorten die daadwerkelijk een negatief effect hebben op de natuur en waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij in het wild zelfstandige, schadelijke populaties zullen vormen, op de lijst komen. Verder zetten deelnemers zich in om ervoor te zorgen dat er niet meer handelingen worden verboden dan noodzakelijk is om verspreiding van die soorten in het wild te voorkomen.

Om dit te bereiken lobbyen we bij nationale en Europarlementariƫrs, zorgen voor adequate informatieverstrekking aan belanghebbenden, zoeken we aandacht voor de gevolgen van de lijst in de media en bereiden we een rechtszaak bij het Hof van Justitie van de EU voor om die soorten die ten onrechte op de lijst komen daar weer vanaf te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Mr. Erna Philippi-Gho