woensdag 17 augustus 2005

 

Uitreiking van het erelidmaatschap van Aviornis aan de heer Jelle de Vries

 

Zoals jullie weten heeft de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 april jl. haar goedkeuring gegeven aan het verlenen van het erelidmaatschap van Aviornis aan de heren Martin van Eeden (regio Holland) en Jelle de Vries (regio Groningen/Drenthe). De heer van Eeden was aanwezig op de Algemene Ledenvergadering en dus kon de heer Kreijger de daad bij het woord voegen door direct de onderscheiding aan hem uit te reiken.

Jelle de Vries krijgt de oorkonde
uitgereikt van Tonnie Grolleman

De heer de Vries kon niet op de Algemene Ledenvergadering zijn. Daaromzijn de heer Kreijger en mevrouw Grolleman namens het hoofdbestuursamen met de heren van Woerkom, Faber en Groeneveld van het bestuur vande regio Groningen/Drenthe, op vrijdag 29 juli jl. naar Orvelte gegaanom het erelidmaatschap persoonlijk uit te reiken. Het bestuur van deregio Groningen/Drenthe had het bezoek geheim gehouden zodat de heer deVries heel verbaasd keek toen wij arriveerden.

Na de koffie ging de heer Kreijger over tot het officiële gedeelte. Hijroemde de heer de Vries voor het vele werk dat hij heeft gedaan voorAviornis Nederland. Zo was hij vier jaar landelijk voorzitter vanAviornis. Bovendien is hij nauw betrokken geweest bij de oprichting vande regio’s Friesland en Groningen/Drenthe. Van de regioGroningen/Drenthe is hij langer dan tien jaar voorzitter geweest.

De heer Kreijger vroeg mevrouw Grolleman de oorkonde met de daarbij behorende bloemen uit te reiken aan de heer de Vries.
Aangezien de fotocamera’s niet goed werkten moest mevrouw Grolleman inherhaling bij het zoenen om daarmee nog een leuke foto voor hetAviornisboekje te krijgen. Achteraf blijkt deze toch nog mislukt tezijn.
De heer de Vries bedankte Aviornis voor de onderscheiding waar hij heel blij mee was.
Vervolgens bleven wij nog gezellig wat napraten alvorens de terugreis te aanvaarden.

Tonnie Grolleman
Secretaris Aviornis International Nederland