donderdag 10 november 2016

 

Aanvullende info t.b.v. hobbymatig gehouden pluimvee naar aanleiding van de ingestelde ophokplicht

 

Het ministerie van Economische Zaken heeft een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee ingesteld in geheel Nederland. Dit naar aanleiding van een golf van uitbraken van hoogpathogene vogelgriep H5N8 in Duitsland, Polen, Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland.  Er is voorals nog geen transport/vervoersverbod voorzien.

Met betrekking tot hobbymatig gehouden vogels is de afspraak met EZ en NVWA gemaakt dat er niet gehandhaafd zal worden.

Ondanks dat er geen verplichtingen zijn voor de hobbysector is het aan te bevelen om loslopende kippen in een ren dan wel afgesloten behuizing onder te brengen als dat enigszins mogelijk is.

Daarnaast is het aan te bevelen om mogelijk contact tussen wilde watervogels en gehouden watervogels zoveel mogelijk te verhinderen dan wel te verstoren om eventuele besmetting met het vogelgriepvirus  te voorkomen.

Pierreco Eyma
Aviornis International Nederland
Voorzitter