dinsdag 15 november 2016

 

Vogelgriep: maatregelen voor niet-commerciële pluimveehouders

 

Beste leden,

Naar aanleiding van de uitbraak van vogelgriep op enkele plaatsen in Nederland, heeft het Ministerie van Economische Zaken op 14 november aanvullende maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het hoogpathogene H5N8 virus zoveel mogelijk te voorkomen en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken.

Vanaf 14 november geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden. 

Maatregelen voor niet-commerciële pluimveehouders

Kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels moeten er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels. Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee (alle hoenderachtigen) en watervogels.

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft een bezoekersverbod ingesteld voor alle locaties waar vogels worden gehouden (zowel commercieel als hobbymatig). Dit betekent dat alleen bezoekers in de vogelverblijfplaatsen worden toegestaan als dat noodzakelijk is voor diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van personen. Bij hobbyhouders, kinderboerderijen en dierentuinen hebben bezoekers geen toegang tot de verblijven, maar is het wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken. Voor hobbyhouders zijn geen strikte hygiënemaatregelen veterinair gezien niet nodig. (Op commerciële pluimveebedrijven moeten strikte hygiënemaatregelen bij de noodzakelijke bezoeken in acht worden genomen en is er een registratieplicht voor bezoekers ingesteld.)

Als hobbydierhouders zijn wij begaan met de commerciële pluimveesector. Aviornis wil daarom, uit empathie voor de commerciële sector, haar leden adviseren om geen bezoek bij de vogels toe te laten. Aviornis adviseert om contact tussen wilde (water)vogels en de gehouden vogels zoveel mogelijk te voorkomen. Kippen en andere gedomesticeerde hoenders kunt u wellicht in een volledig overdekte ruimte (nachtverblijf) opsluiten.

Omdat er inmiddels wilde watervogels zijn getroffen door het H5N8 virus, is het raadzaam om de gezondheid van uw vogels nauwlettend in de gaten te houden.

Houd ook onze website, uw e-mail en social media in de gaten. Wanneer nodig zullen wij langs deze weg nieuwe berichten aan u kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Pierreco Eyma
voorzitter


Bestanden:
info_vogelgriep_15-11-16.pdf