dinsdag 10 februari 2015

 

Belangrijke informatie Positieflijst Zoogdieren

 

Geachte liefhebbers,

In diverse berichtgeving van de overheid en ook in die van enkele dierenbeschermingsorganisaties wordt de indruk gewekt, dan wel gesuggereerd, dat alle zoogdiersoorten, die niet per 1 februari 2015 op de positieflijst staan, verboden zijn om te houden en dat daar dan een uitstervingsbeleid/fokverbod voor geldt.

DIT IS PERTINENT NIET JUIST !!

Alle diersoorten die per 1 januari 2015 in Nederland werden gehouden moeten nog geëvalueerd worden op hun geschiktheid om gehouden te worden.

Eind januari is er een gedeeltelijke nieuwe Positieflijst Zoogdieren door het Ministerie EZ bekend gemaakt.

Het gaat voorlopig om ca. 100 zoogdieren. Waarvan nu niet alleen de 18 soorten landbouwdieren en hond en kat, maar ook andere soorten zonder voorwaarden gehouden mogen worden. In totaal bestaat deze lijst nu uit 51 zoogdiersoorten. Toegevoegd zijn nu o.a. diverse muizen, bepaalde kangoeroes, wallaby’s en steenbokken.

Er is een tweede lijst met 48 zoogdiersoorten die onder randvoorwaarden met huisvestingsnormen gehouden mogen worden. Die normen moeten nog worden opgesteld. Het gaat om diverse eekhoornsoorten, stekelvarkens, (wratten)zwijnen, maar ook zebra’s en het Przewalksi paard.

Dit is dus een verruiming ten opzichte van de vorige, niet meer geldende, oude lijsten. Deze nieuwe lijsten zijn nu per 1 februari 2015 ingegaan.

Tot nu toe worden alleen nog alle soorten spiesherten en muntjaks verboden per 1 april 2015. Daarvoor geldt dan een uitstervingsbeleid en een fokverbod.

Alle nog niet beoordeelde zoogdieren mogen voorlopig gehouden worden tot er een beslissing komt. Voor deze soorten is daarom een overgangsregeling ingesteld. Deze soorten mag en kunt u gewoon blijven houden zoals u gewend bent. Dat houdt dus in dat u er ook mee mag fokken.

Pas als t.z.t blijkt dat na evaluatie en weging er redenen zouden zijn om een soort NIET op de positieflijst te plaatsen kan dat anders worden.

Laat u dus vooral niets wijsmaken en zeker niet het plezier in uw dieren afnemen!

Gelet op de tweemaandelijkse uitgave van ons tijdschrift kunnen we daarin vaak geen actuele informatie geven aangaande dit soort onderwerpen. We vragen u dan ook om vooral uw Aviornis website geregeld te bezoeken, www.aviornis.nl 

Hoofdbestuur Aviornis International Nederland