Deel 105: aug 2021

Vertrouwen.

Toen er nog geen auto’s waren en geen treinen, had de bevolking weinig mogelijkheden om zich te verplaatsen. Er waren destijds slechts een paar variaties om ergens te komen. Dat kon namelijk met de trekschuit, lopend, ook wel te voet genoemd of met een paard. Met dat laatste zat men in een kar er achter of er bovenop. Dat heette toen dat men te paard ging. Het verschil tussen beide manieren van voortbewegen was de snelheid.

Als men met de benenwagen van A. naar B. ging, dan was het tempo zo ongeveer 5 km./u. Ging men te paard, dan was de gemiddelde snelheid wel ongeveer 3x zo hoog, +/-15 km./u. Er is een bestaande uitdrukking, die op deze verschillende snelheden is gebaseerd. Dit is mogelijk al een heel oude waarheid: “Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.

Waar gaat dit over?

Ik schreef al eens over de grove misstanden bij Nederlandse inwoners, veroorzaakt door nalatigheid van de belastingdienst en het hele Nederlandse Kabinet. Die laatste is er, naar aanleiding van een beschamend rapport, tenslotte door afgetreden en nu demissionair (lees de column “Muis met staart” er nog maar eens op na). Wat er uit is ontstaan is een schrijnend gebrek aan vertrouwen tussen het kabinet (“de macht”) en de leden van de Tweede Kamer, die het kabinet moeten contoleren (“de tegenmacht”). Om dat wantrouwen mogelijk wat te veranderen, mocht de Tweede Kamer bij wijze van hele hoge uitzondering ook nog even de notulen van de beraadslagingen van leden van de ministerraad inzien. Bij hele hoge uitzondering, want normaal gesproken blijven deze gegevens 25 jaar lang geheim.

Helaas, de bezichtiging van het relaas maakte het al reeds geschonden vertrouwen er helemaal niet beter op. Eerder slechter! Uit die notulen bleek dat ministers kritische Kamerleden maar lastig vonden; vooral als ze ook nog eens van de eigen partij waren. Eigenzinnige, kritische Kamerleden moesten tot de orde worden geroepen. Dat zei men daar dan niet hardop, maar gebruikte een eufemisme. Dat is hetzelfde, maar klinkt wat minder heftig. Iemand de les lezen, er op wijzen niet te hard van stapel te lopen, heet tegenwoordig: “sensibiliseren”. Daarmee is het tevens het mooiste modewoord van 2021 geworden! OK, “vaccinatie-locatie” is mogelijk net nog wat mooier. Mag wat mij betreft ook wel het allermooiste modewoord van 2021 worden.

Hoe is het nu met dat vertrouwen?

Dat vertrouwen, dat te voet kwam en te paard is verdwenen? Nou, niet best! Het kan bovendien ook nog wel eens een hele lange tijd duren voordat het vertrouwen tussen de “macht en tegenmacht” volledig is hersteld. Allereerst zal er rap een nieuw kabinet gevormd moeten worden. Want dat is er nu nog steeds niet en er staan heel belangrijke zaken te wachten. Naast de Coronapandemie heeft de nieuw  te vormen regering nog een heel scala aan problemen op te lossen. Die staan nu nodeloos in de wacht. Het vormen van een alleszins betrouwbare regering is nu speerpunt nummer 1.

Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar van ernstig geschaad vertrouwen tussen regering en inwoners van Nederland. In het begin van 2021 is dat vertrouwen nog niet terug. Het leek goed te gaan, maar het blijkt dat een belangrijk deel van de ambtenaren nog steeds op hun plek zitten. Dat waren de ambtenaren, verantwoordelijk voor het zeer zware wantrouwen t.o.v. de goedwillende en nietsvermoedende gewone mensen van Nederland. Voor gewone burgers komt er nog een flink wantrouwen bovenop! Ook dit vertrouwen kwam te voet en ging er in galop vandoor! Waarom; hoe kun je het vertrouwen van de burger (in dit geval je klanten) zo maar zo snel verliezen?

De halve Staatsbank, t.w.  ABN-Amro, heeft een schikking getroffen met het OM van 480 miljoen euro. Dat is voor de gewone man héél véél geld! Wat was er dan aan de hand? Gedurende een aantal jaren (6) heeft deze bank verzuimd goede maatregelen te nemen tegen fraude en daardoor ook tegen “witwassen”. Door te schikken kwam er géén rechtszaak en dan komen de “kopstukken van deze bank” met de schrik vrij! De allerhoogste baas van deze bank bood zijn aller nederigste excuses aan. Hij gaf ruimhartig toe dat de bank haar “poortwachtersfunctie” jarenlang niet goed had vervuld. Uit een ander ruim gebaar bleek dat het te betalen bedrag van de schikking gewoon uit de “reservepot” werd betaald. Mooi, hebben de klanten er ook geen last van, vriendelijk dank! Dat wekt vertrouwen, toch?

Helaas, de CEO van de ABN-Amrobank heeft waarschijnlijk, vóórdat hij bij dit bedrijf de allerhoogste baas werd, eerst nog geruime tijd een andere functie gehad. Hij heeft bij een variété-bedrijf gewerkt al goochelaar. Exact de dag na zijn nederig excuus komt er een aap uit de mouw en een konijn uit de hoge hoed. Precies één dag (dus van de ene dag op de andere) later komt er een schrijven, dat de uitvoeringskosten, benodigd voor het verregaand kunnen controleren van de klanten, zullen worden doorberekend in de bankzaken!  Ik weet ook wel dat een bankbedrijf geen filantropische instelling is. Voor niets gaat de zon op!  Maar als je zo rapide de klanten benaderd, vlak na een behoorlijk excuus, dan neemt  het vertrouwen van deze bank toch echt met de snelheid van het paard af! Wat later blijkt dan dat er toch ook nog méér geld bij moet. Deze bank had immers al heel veel uit de reservepot gehaald. Door nu toch maar geld te gaan vragen voor het “flappen-tappen” hoopt men zo de aardig lege reservepot weer wat aan te kunnen vullen!

Het jaar 2021 is dus eveneens het jaar van het verlies van vertrouwen geworden. Dat is heel jammer en moet heel rap hersteld worden, voordat het jaar om is!

Tot slot, om er toch nog een mooi einde aan te breien, een beetje een tranentrekker, dat weet ik ook wel! Maar wel eentje waar ik volledig achter sta.

Wordt lid van Aviornis International Nederland. Deze organisatie geeft u veel steun bij uw “vogelhobby”. Maar dat niet alleen, u wordt er ook wijzer van. Bovendien en dat is zeer belangrijk, bij deze vereniging is en wordt het vertrouwen nooit geschaad en zit u goed!

Onze vereniging is sinds kort één van de acht organisaties die samen “Kleindierned” vormen. Door de gebundelde krachten van duizenden leden van die diverse dierhouders-verenigingen staan we veel sterker tegen de druk van kromme en vreemde wet-, en regelgevingen van de soms onwetende en niet goed nadenkende overheid.

Bart Smit.

NB. Veertjes is een regelmatige bijdrage op de website van Aviornis Nederland. De column geeft niet noodzakelijk de officiële mening van Aviornis weer.