Vergrijzing

Deel 14, november 2009

         Eigenlijk is vergrijzing maar een raar woord, “het grijs worden van….”
De laatste tijd heeft men er de mond van vol, maar het is natuurlijk al heel lang een heel gewoon fenomeen.
Iedereen, niemand uitgezonderd, wordt op den duur heel langzaam grijs.
Eerst grijs en later misschien wel wit.
Bij de ene persoon begint dat op een jongere leeftijd, maar bij anderen als ze wat ouder zijn.
Maar grijs worden we allemaal (of kaal, bij mannen vaak, maar dan zie je het grijs niet zo).
Helemaal niet erg, want ”hoe grijzer hoe wijzer!”.
         De laatste jaren heeft de term”vergrijzing” de gemoederen flink aangewakkerd.
“De vergrijzing in Nederland slaat toe, de AOW wordt onbetaalbaar!”
De wettelijke leeftijd voor de uitkering van de AOW moet verhoogd worden naar 67 jaar!
In de politiek is het roerig en de organisatie van de werkgevers en die van de werknemers staan op voet van oorlog, met de handen in het haar, hakken in het zand en ieder trekt zich terug in de loopgraven.
Er worden ultimatums gesteld, wijze woorden gesproken en er dreigen stakingen en kort gedingen.
Kortom, in Nederland is dus van alles aan de hand en het zal nog wel even duren voor er keurige oplossingen zijn bedacht.
         Heeft onze eigen vereniging ook last van die spreekwoordelijke vergrijzing?
Natuurlijk, maar niet in die mate, zoals dat breed wordt uitgemeten in de diverse media.
Ook Aviornis heeft te maken met het ouder (dus grijzer) worden van haar leden, maar om nou daaraan direkt maar te koppelen dat het opzeggen van het lidmaatschap pas op 67 jarige leeftijd kan plaats vinden is natuurlijk onzin!
U kan en mag tot heel hoge leeftijd lid zijn en blijven, daaraan zit geen limiet.
U kunt lid blijven zolang u wilt.
Echter, eens komt de tijd dat ook u zult zeggen: “Ik heb er de kracht niet meer voor” of woorden van gelijke strekking.
Als we dat allemaal tegelijkertijd zullen zeggen en dan tevens ons lidmaatschap zullen gaan opzeggen vanwege bijvoorbeeld geen vogels meer, ja, dan heeft onze vereniging een probleem!
Een vereniging zonder leden is niks waard.
Dan heb je een hoofdbestuur en regiobesturen die niets meer hoeven te besturen.
Kunnen dan ook net zo goed ophouden, de deur achter zich dicht trekken en de club opdoeken.
         Alle “vergrijzende” leden van Aviornis International Nederland, opgelet!
Het is nou niet zo dat het al vijf voor twaalf is, daar is nog helemaal geen sprake van, geen paniek!
Maar het zou helemaal niet onverstandig zijn eens over uw opvolging na te denken.
Hebt u, als u de vogelliefhebberij aan de wilgen hangt en voordat u de vijver dicht gooit of de volières afbreekt, wel iemand die in uw voetsporen kan treden?
Is er een zoon of een dochter die het stokje overneemt?
Is dat niet het geval, schrik niet, de vogelhobby zit vaak wel in de genen, maar slaat soms een generatie over.
Dan kan er zo maar een kleizoon of  kleindochter opstaan, die ook die fascinatie voor Aviornisvogels heeft geërfd.
Hebt u echter geen nageslacht (dat komt ook voor), dan zit er niets anders op dan u sterk te maken voor het werven van (jeugd)leden bij u in de buurt of elders.
U krijgt dat alles natuurlijk niet op een presenteerblaadje aangereikt, u moet er wel wat voor doen, maar tussen al die computerende pubers zitten soms toch nog wel een paar, die enthousiast te maken zijn voor het buitenleven en het houden van Aviornisvogels.
         Waarom vertel ik dit nu allemaal?
Is er dan wat vreselijk dramatisch aan de hand?
Nee hoor, Nederland “vergrijst” en leden van allerhande verenigingen “vergrijzen” vrolijk mee.
Dat is een gewone gang van zaken en daar kunnen we niets aan doen.
Maar we kunnen wel alvast vooruit kijken en proberen jongeren, wat ouderen en wat minder grijzen lid te maken, opdat Aviornis door kan gaan tot in lengte van jaren.
Want het zou toch zonde zijn, dat zo’n boeiende en bloeiende vereniging ten onder zou gaan aan de, als we de regering en de media mogen geloven, verschrikkelijke gevolgen van “de grijze golf “?

Bart Smit

Veertjes is een regelmatige bijdrage op de website van Aviornis Nederland.
De column geeft niet noodzakelijk de officiële mening van Aviornis weer.
Klik voor een vergroting
Sommige vogels, zoals de Maraboe, worden al heel vlug grijs.
Klik voor een vergroting
Andere vogels zijn hun hele leven kaal, zoals het Gierparelhoen
Klik voor een vergroting
Veel eendensoorten krijgen op oudere leeftijd grijze of witte veertjes, zoals deze Grote tafeleend
Klik voor een vergroting
Deze Buffelkopeend kreeg op 13-jarige leeftijd haar eerste witte veertjes