Soms te veel

Deel 42, april 2012

Soms, heel soms, heb ik er schoon genoeg van.
Dat klinkt natuurlijk raar, maar soms is het mij allemaal wat te veel.
Hoe komt dat dan, zult u zich wel afvragen.
Uitleggen is heus niet zo moeilijk, want lees maar in de krant en kijk maar naar de nieuwsprogramma’s en journaals, regelmatig is er heel veel ellende!
Langzaam, heel langzaam, komt er van alles te veel en dat was vroeger  wel anders!
Wanneer vroeger? Nou, toen ze koe nog met een korte oe schreven.
Er zijn veel te veel ganzen in Nederland, veel te veel vossen is ook al aangetoond om van de grote aantallen zeehonden maar niet te spreken, want daarvan zouden er te veel worden opgevangen.
Veeziekten als blauwtong en Schmallenberg, veroorzaakt door veel te veel besmette knutten.
Voor pluimveevogels dreigen regelmatig vogelgriepen uit verre werelddelen en ze zitten met veel te veel in veel te grote stallen.
Maar dat is nog lang niet alles.
Soms is het veel te lang veel te droog en later is het weer veel te lang veel te nat.
Dan is de winter niet koud genoeg en dan is de zomer veel te warm.
Het wegennet in Nederland is vaak overvol, met veel te veel fileleed tot gevolg, oorzaak veel te veel auto’s of te veel ongelukken of verplaatsingen op hetzelfde moment.
Ach, alsof het nog niet genoeg is blijkt de helft van de Nederlanders veel te dik en mensen, die hun huis willen verkopen moeten veel te lang op kopers wachten en de huizenprijzen zijn veel te laag.
De kosten voor de zorg rijzen de pan uit, er zijn steeds meer ernstige levensbedreigende ziekten en er worden steeds meer mensen grijs.
Er staan veel te veel kantoorpanden leeg, er zijn te veel werkelozen en te veel voedselbanken en die kunnen veel te weinig voedsel krijgen..
Er is veel te veel luchtverontreiniging en horizonvervuiling en ’s nachts is het lang niet overal donker genoeg.
Kijk eens langs de autosnelwegen, daar liggen te veel dode dieren en ook te veel zwerfvuil en dan praten we nog niet eens over de veel te grote hoeveelheid kunststof afval, dat op de wereldzeeën ronddrijft.
Ook is er te vaak en te veel stookolieverontreiniging op zee en een veel te groot cruiseschip vaart veel te dicht langs de kust van een eilandje bij Italië.
Er wordt te veel oerwoud gekapt en veel te onzorgvuldig met de aardbodem omgesprongen.
De aarde wordt te warm en langs de polen verdwijnt te veel ijs. 
Ik weet het wel, ik spring te veel van de hak op de tak, maar landen als Griekenland en ook Italië hebben al heel veel te lang hun huishoudboekje niet op orde en in ons eigen land moet heel veel en nog meer (dat heet drastisch) bezuinigd worden.
De pensioenfondsen hebben veel te veel geld verloren en dus te weinig in kas.
Tegen de politie-, brandweer-, en ambulancepersoneel is al veel te lang veel te veel agressie en bij elk jaareinde zijn er weer te veel mensen die het licht in één van hun ogen moeten missen, doordat er, ondanks alle waarschuwingen, nog steeds te onveilig met te veel en te zwaar vuurwerk wordt omgegaan.
Er zou te veel hufterigheid in het verkeer zijn, er zouden motorverenigingen zijn, die het veel te bont maken en veel te veel mensen gaan niet meer naar de kerk en door de crisis zijn kerkgebouwen nauwelijks nog te verkopen.
In de Everglades in Amerika komen veel te veel uitheemse pythons voor en in Nederland zijn weer te veel paarden en pony’s, om maar niet te praten over veel te veel wilde varkens o.a. op de Veluwe.
Er is te veel te veel kippenvlees besmet, waardoor we als mensen resistent zouden worden voor antibiotica en we betalen allemaal te veel belasting!
Als je deze hele opsomming leest dan zou je wel eens zwaar depressief kunnen geraken, maar dat lijkt mij niet verstandig en moeten we maar niet doen.
O.K., het wordt mij zo nu en dan ook wel eens iets te veel, maar een wonder is dat niet, want alle nieuws, dat media tot ons brengen is nu eenmaal vaak negatief en dat is raar, want er is heus wel leuk nieuws te vinden.
Maar het schijnt zo te moeten zijn dat het glas altijd al half leeg is terwijl je het ook andersom kunt benaderen door te vertellen dat het nog half vol is!

Het is heus niet immer overal “kommer en kwel”.
Want, maar, let op….. er is een remedie, er is een goede oplossing om verlost te worden van donkere wolken, doemdenken en zwartgalligheid en het is zo simpel!
Neem een vogelhobby, het liefst met Aviornisvogels, want dat werkt het beste!
Wordt het u zo nu en dan soms te veel, vlucht (=woordspeling) dan in de vogels.
Natuurlijk zijn er dan ook wel zorgen, maar die zijn veel kleiner en zijn zeer snel weer overspoeld door het machtige gevoel van de rust, die de vogels u geven als u ze verzorgt en er voor gaat zitten om er gewoon naar te kijken.
U komt er echt van bij, maar u moet één ding niet vergeten, neem er niet te veel!
Maar dat had u intussen al begrepen.

Bart Smit

NB. Veertjes is een regelmatige bijdrage op de website van Aviornis Nederland. De column geeft niet noodzakelijk de officiële mening van Aviornis weer.

Klik voor een vergroting
Is een bosfazant al te gewoon?
Klik voor een vergroting
Denken we soms te zwart/wit?
Klik voor een vergroting
Te veel (kol)ganzen?
Klik voor een vergroting
Kijk nog eens goed naar de foto hierboven. Daartussen vlogen ook (te veel?) roodhalsganzen!