Soorten vogels

Deel 48, december 2012

Hoe bedenk je nou een onderwerp voor een column als deze.
Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet zo precies, maar soms komt er iets in mij boven, een soort onverwerkt trauma en dat werk ik dan uit.
Ook schoot mij laatst te binnen, dat ik ooit eens wat schreef over vogels en dieren met een muziekinstrument in hun naam en dan noem je soorten.
Een opsomming kan heel verhelderend werken, maar ook verschrikkelijk saai worden.
Dat saaie komt dan doordat er véél te véél namen worden genoemd.
Maar…., dat maakt mij deze keer niets uit, want ik ga u namelijk vreselijk vervelen met allerhande variaties op het thema “vogels”.
Als we die dan allemaal hebben genoemd, (tenminste ik denk dat ze allemaal aan de beurt komen), dan passeren later nog wat verschillende viervoeters de revue.
Let wel op, want er zijn vele variaties, maar u krijgt de vrije hand om er zelf nog meer te bedenken!
We beginnen met de geluksvogels en de pechvogels, ik weet nooit precies hoe die er uit zien, maar ze bestaan wel degelijk!
Dan hebben we standvogels en trekvogels, deze zijn onder te verdelen in verschillende soorten, zowel groot als klein.
Het wordt ingewikkelder wanneer we praten over stadsvogels of weidevogels en dan zijn er ook nog bosvogels en parkvogels, daarin is ook een grote variatie en er zijn ook nog moerasvogels.
Kunt u het nog bij houden?
We kennen verder nog zeevogels, wadvogels en waadvogels en om het moeilijk te maken noemen we ook volièrevogels, kooivogels, zangvogels, loopvogels en broedvogels.
“Hobbyvogels” bestaan er eveneens, maar dat ben ik een nare naam gaan vinden, beetje luguber ook, een naam met een bijsmaak.
“Liefhebberijvogels” vind ik een naam die veel vriendelijker klinkt.
Bent u er nog?
Natuurlijk mogen de jachtvogels, grijpvogels, roofvogels en lokvogels niet in dit rijtje ontbreken, maar binnen onze vereniging gaat het natuurlijk ook over de hoendervogels, eendvogels, watervogels, oorspronkelijke vogels, wilde vogels en tamme vogels en gedomesticeerde vogels.
Voor veel mensen in ons land is de duivensport van belang, dus zijn er ook sportvogels.
Tot nu toe heb ik steeds vogels genoemd, vanwege de lokatie waar we ze kunnen zien  of vanwege hun functie.
Hebt u al afgehaakt?
Het wordt kompleet anders als we soortnamen gaan gebruiken, want daarvan heb je ook weer allerhande.
Wat dacht u van kraanvogels, de watervogels en de ijsvogels? Maar de watervogels waren toch al genoemd? Ja, maar het klinkt zo leuk, kraan-water-ijs!
Het is raar maar waar, er zijn ook spotvogels en wevervogels.
De bron is nog net niet opgedroogd, dus ik noem de struisvogels, muisvogels en stormvogels, met daarnaast ook de spechtvogels, secretarisvogels en de fregatvogels en als laatste de trompetvogels.
De opsomming van de soorten vogels hebben we achter de rug en ik claim heus niet dat we ze allemaal hebben gehad, maar veel waren het er wel.
Mocht ik u nog niet genoeg verveeld hebben dan zijn er nog wat categorieën dieren.
Als we beginnen met wilde dieren dan bestaan er natuurlijk ook tamme dieren, maar dat is eigenlijk wat al te gemakkelijk.
Zo is er wel onderscheid te maken tussen circusdieren en dierentuindieren, al zal dat elkaar soms wat overlappen.
Boerderijdieren en landbouwhuisdieren zijn misschien soms wel hetzelfde en onder gelijke noemer vallen natuurlijk ook de erfdieren, produktiedieren, mestdieren en slachtdieren.
Los daarvan zijn er ook parkdieren en “hobbydieren”, (weer die naargeestige naam) met daarnaast huisdieren en niet te vergeten de categorie gezelschapsdieren.
Ik denk dat de plaagdieren een aparte categorie vormen, net als de showdieren.
Een heel andere eenheid is de groep terrariumdieren, de aquariumdieren en de woestijndieren, maar uiteindelijk en tenslotte een diergroep die er beslist buiten valt, de rendieren.
Zo, ik heb u behoorlijk verveeld met deze opsomming en u ziet nu door de hoeveelheid even het bos ook niet meer, maar dat zakt wel af.
U kunt zich nu wel voorstellen, waarom nog maar een paar jaar geleden de beleidsmakers van het toenmalige ministerie van LNV ook weer helemaal de weg èn de kluts kwijt raakten, toen ze ontdekten hoeveel soorten vogels er eigenlijk waren, de bio-industrie-vogels nog niet eens meegerekend.
Men kwam toen uiteindelijk maar tot één conclusie: “trekvogels zijn vogels die een gevaarlijke ziekte kunnen verspreiden, de miljoenen plofkippen zijn vogels die daar tegen beschermd moeten worden en al die dingen van particulieren zijn vogels die ook gevaarlijk kunnen worden, dus ophokken die zooi!” en tegelijkertijd werden er zeldzame en kostbare vogels binnen een straal van zoveel kilometer voor de voet geruimd.
Dát neem ik ze nog steeds heel erg kwalijk!
Maar dat was toen en ik heb alle hoop dat de huidige ambtelijke beleidsmakers de soorten intussen door studie wat beter hebben leren kennen en er wat professioneler mee zullen omgaan, want we zijn intussen al weer een paar jaar verder.

Ik wens u een voorspoedig 2013!

Bart Smit

NB. Veertjes is een regelmatige bijdrage op de website van Aviornis Nederland. De column geeft niet noodzakelijk de officiële mening van Aviornis weer.

Klik voor een vergroting
De casuaris is een loopvogel, net als de struisvogel die voor het vlees wordt gefokt. Is de casuaris dan ook productiepluimvee? En hoe zit dat met de Kiwi? Geloof het of niet, bij de overheid worden zij soms gerekend tot pluimvee, oftewel productiedieren...
Klik voor een vergroting
Hokko's zijn hoenderachtigen, dus ook zij worden net als commerciële kippen gerekend tot dezelfde categorie pluimvee. Aviornis-leden weten echter hoe zeldzaam ze zijn, en dat ze met specialistische zorg en aandacht worden gehouden. Voortplanting ("productie") bij sommige soorten is eerder een zeldzaamheid dan dagelijkse kost.
Klik voor een vergroting
Tja en waar worden hoenderkoeten toe gerekend? Tot de watervogels! En dus pluimvee...