Beginnersgeluk

Deel 6, maart 2009

          Als je nog nooit een bepaald spelletje hebt gedaan en je wint de eerste de beste keer, dan heb je het geluk van de beginner. Maar daarover  wilde ik het eigenlijk niet hebben.
Meer over het gelukzalige gevoel dat een beginnend liefhebber van Aviornisvogels krijgt.
          Iemand heeft bij een kennis, op een show of zo maar, ergens in een park, iets gezien wat enorm aanspreekt.
Zoiets zou eigenlijk thuis ook wel mooi zijn.
Zo’n vijver of zo’n fraaie volière, want er is wel de ruimte voor.
Dan beginnen de fantasieën met iemand op de loop te gaan.
Dagdromen en nachtmerries.
“Als ik nu eens zo’n vijver aanleg met die en die afmetingen, een afrastering maak en dan nog wat beplanting hier en daar, nou ……”.
“Als ik nu eens daar in die hoek, van daar tot daar een volière bouw, van die en die grootte en dan daar de deur en daar wat beplanting, nou…….”.
          Als het eenmaal zo ver is, dat die geweldig mooie bedenksels en ideeën door het hoofd gaan tollen, dan wordt het spannend; slapeloze nachten, vragen, vragen, vragen.
Want wat moet er dan in?
Wat moet er aan watervogels op die vijver of  wat moet er aan hoenderachtigen of duiven in die volière?
          Al dromend passeren de meest exotische vogels de revue.
Maar exotische vogels heb je in velerlei soorten, prijsklassen en maten.
Als je beginnend liefhebber bent, is het verstandig om eerst eens een paar jaar ervaring op te doen met “beginnervogels”.
Bestaan er dan vogels voor beginners?
Nou eigenlijk niet, maar je kunt het beste beginnen met vogelsoorten, die niet zo veeleisend zijn, gemakkelijk in de omgang, niet te duur en eenvoudig te verkrijgen.
          Veel beginnelingen maken de fout door veel te gemakkelijk een of meerdere dure “impulsaankopen” te doen.
Dat is verschrikkelijk jammer, want die, door impuls aangekochte vogels, worden dan de dupe van de grote onervarenheid van goedbedoelende beginners.
Onervarenheid kost de vogels vaak de kop en dat moest eigenlijk niet mogen!
          Beste mensen, als je Aviornisvogels hebt aangeschaft, moet je je realiseren dat je op dát moment goud in handen hebt!
Je moet ze koesteren en er héél goed op passen!
Ga, voordat je een vijver graaft of een volière in elkaar timmert, eerst eens een gedegen onderzoek doen bij anderen, die al een tijdje bezig zijn en laat je voorlichten.
Leg de lat in het begin niet te hoog, want wie hoog springt zal laag vallen.
Begin bijvoorbeeld met kwakereenden of roodschoudertalingen op de vijver en goudfazanten of dwergkwartels en diamantduiven in de vlucht.
Mocht er dan onverhoopt een eendje dood gaan, of een kwartel omvallen, of een duifje de vleugels nemen, de kosten van aanschaf waren niet hoog, u kunt zich er financieel geen buil aan vallen.
Emotioneel is het natuurlijk niet prettig, maar een remplaçant is snel gevonden en als je weet wat er fout is gegaan, heb je weer wat bijgeleerd.
Reken er maar op dat er nog heel vaak wat fout zal gaan!
Ervaring = de som van alle fouten!
          Maak als beginner ook niet de fout door al na een half jaar al te zeggen dat er, gezien de ruimte, nog wel wat bij kan en dat je het nu allemaal wel weet.
Meerdere stelletjes moeten dan de ineens de eerder zo zorgvuldig uitgemeten ruimte delen, die eigenlijk slechts bedoeld was voor één koppeltje.
Beginnersgeluk?
Het bestaat wel degelijk!
Maar slechts dan, wanneer je jezelf eerst gedegen van informatie voorziet.
Er is al veel informatie te vinden in de minimale huisvestingsrichtlijnen voor groepen vogelsoorten.
Besef echter wel dat dit slechts om de mi-ni-ma-le maten gaat!
Meer, gro-ter, rui-mer is altijd beter.
Begin niet gelijk met heel veel soorten, maar bouw het langzaam op, als de ruimte dat toelaat.
Bedenk ook, dat er veel soorten zijn, die erg territoriaal worden in het voorjaar en dan het plezier in de hobby danig kunnen vergallen!
          Meer willen weten, vraag aan anderen, liefste meer dan een, naar hun ervaringen en/of koop het hele dikke watervogelboek (als je van watervogels houdt).
Goed beslagen ten ijs komen voorkomt vele uitglijders en bevordert het geluksgevoel van de beginner!

Bart Smit

Veertjes is een regelmatige bijdrage op de website van Aviornis Nederland.
De column geeft niet noodzakelijk de officiële mening van Aviornis weer.
Klik voor een vergroting
Chinese dwergkwartel, Coturnix chinensis. Foto: J. Harteman
Klik voor een vergroting
Europese kwartel, Coturnix coturnix. Foto: J. Harteman
Klik voor een vergroting
Diamantduiven, Geopelia cuneata. Foto: J. Harteman