Deel 91: november2019

Waar of niet waar?

 

In 2019 was het in de zomer een paar keer goed raak.

In de maanden juni en juli van dat jaar werd er twee keer een hittegolf vastgesteld en ook in augustus was er nog weer zo’n hete golf!

Als de gemiddelde temperatuur zo rond het middaguur boven de lichaamstemperatuur komt, zelfs boven de 40 °C., dan kun je wel stellen dat het menens is.

Bovendien is vastgesteld dat de julimaand van 2019 wereldwijd de warmste juli ooit was!

Als je dan deze belachelijk hoge temperaturen vergelijkt met die van de afgelopen winters, dan is het helemaal niet zo moeilijk om voorzichtig te concluderen: “Zou de aarde dan toch echt aan het opwarmen zijn”?

 

Deze constatering aan de hand van eigen waarnemingen zit er ongetwijfeld niet zo ver meer naast, want een hele groep klimaatgeleerden heeft al een tijdje dezelfde conclusie.

Situaties in de poolgebieden wijzen daar ook echt op, de permafrost begint te verdwijnen en sommige gletsjers van meerdere hoge bergen zijn de laatste jaren al behoorlijk qua lengte geslonken.

Er kan ook nog van alles achterweg komen wanneer het op aarde een paar graden warmer wordt.

Stijging van de zeespiegel, verloren broedseizoenen, omdat voedsel op tijd beschikbaar is, maar de vogels nog niet klaar, ook veel te hoge temperaturen in wereldsteden op het zuidelijk halfrond en verloren gegane oogsten vanwege hoge temperaturen en weinig neerslag of juist weer te veel!

Dan hebben we het nog niet eens gehad over gedierte dat normaal in zuidelijker streken woont en  hier nu en dan al in ons land is te zien!

Daarnaast blijkt dat de wijnboeren in Frankrijk de laatste tijd hun druiven 13-14 dagen eerder kunnen plukken dan voorheen standaard was, gewoon omdat ze al eerder rijp zijn!

Kortom, als mensen blokkades gaan oprichten op belangrijke verkeersaders en schoolkinderen zich nu ook overduidelijk zorgen gaan maken, dan moeten wij, met z’n allen als ouderen, wakker worden om te gaan proberen het tij te keren.

 

De Nederlandse regering heeft een klimaatplan gemaakt en is er dan dus ook van doordrongen dat er wel degelijk wat aan de hand is en dat er wat moet gebeuren. Wegkijken en roepen dat het wel zo’n vaart niet zal lopen, want er zijn in de loop van eeuwen wel meer klimaatproblemen geweest, zal niet zo heel veel helpen. Deze keer is de mens de belangrijkste oorzaak van de ellende. Natuurlijk is het moeilijk om te begrijpen, omdat het allemaal zo langzaam is gegaan, zo geleidelijk, zodat je het haast niet in de gaten had, maar wees eerlijk, schaatsen op natuurijs gedurende een tiental dagen, zou dat nog kunnen? Of een heuse echte “Elfstedentocht” na al die jaren van zachte winters, zit die mogelijkheid er nog in?

 

Daar tegenover staat ook een soort onbegrip, het niet kunnen bevatten en een houding van: “Het zal allemaal wel en het duurt mijn tijd wel uit”.

Dat zijn de zogenaamde “klimaat-ontkenners” en als dat soort, soms ook veelal jongere mensen, een belangrijke baan heeft, in de Nederlandse politiek of zo, dan kunnen ze door dat soort gedrag aan een bevolkingsgroep ook ontkennend gedrag meegeven. Zoiets gebeurt bijvoorbeeld nu ook in de Verenigde Staten van Amerika. Zo jammer, dat daar één vooraanstaand, al wat oudere figuur, bijna de halve wereld kan beïnvloeden, door constant te ontkennen dat er wat aan de hand is.

 

Maar let op!

Het kan ook anders, op een ander gebied en dan helemaal juist compléét andersom. De Stichting AAP heeft via een rapport te kennen gegeven, dat het er tegenwoordig niet zo best uitziet betreffende de handel in exotische zoogdieren. Er zouden wel zeker 55 verschillende exotische soorten in Nederland verkrijgbaar zijn. Deze stichting wil daarom heel graag weer een nieuwe (vernieuwde) positieflijst, want de vorige werd in 2017 afgeschoten vanwege onduidelijke en veel te grote juridisch fouten (die fouten werden mede veroorzaakt door diezelfde stichting). Deze stichting ving maar een heel klein aantal exotische dieren op sinds juli 2017, zo rond de 13.

Dat staat in schril contrast met de beweerde aantallen exotische zoogdieren, die in ons land vrij verkrijgbaar waren en wel eens problematisch te houden konden zijn.

 

Daarop, op zo’n opmerking, als “problematisch”, wil ik graag nog even verder borduren. Ik herinner even aan het exotische zoogdier, de muntjak, (een klein soort hert) die volgens gegevens van bovenstaande Stichting niet te houden zou zijn vanwege veel te onberekenbaar, te onbetrouwbaar en te wild. (!?!)

Van de  landelijke voorzitter (nu voormalig) van Aviornis International Nederland zijn opnames gemaakt, toen hij als wildvreemde het verblijf van twee muntjaks van een liefhebber binnenging en de dieren voorzichtig kon aaien en van wat lekkers kon voorzien. Daar zijn dus beelden van, het is dus bewezen dat de werkelijkheid er heel anders uitzag, dan wat door de  Stichting AAP werd verkondigd. Achteraf was dat toen ook wel duidelijk, want de door de Stichting gebruikte feiten waren nóch door eigen ervaringen, nóch door wetenschappelijk onderzoek tot stand gekomen, maar uitsluitend afkomstig van gegevens die van het Internet waren geplukt. De Stichting AAP, ooit begonnen met het opvangen van niet goed gehuisveste en soms getraumatiseerde apen in binnen-, en buitenland, heeft veel goed werk verricht. De opvang van niet goed gehuisveste andere soorten exoten is er in de loop van de tijd bijgekomen. Maar het moet natuurlijk nu niet doorschieten naar de andere kant door te gaan roepen dat er veel te veel exoten worden verhandeld in Nederland, terwijl dat aan de gegevens niet is terug te zien.

De Landelijke Inspectie van de Dierenbescherming geeft aan dat er relatief gezien maar weinig problemen zijn met exotische huisdieren.

Wel heeft deze dienst in de periode van 2015-2018 meer dan 700 (verwaarloosde) honden opgevangen en bijna 600 (eveneens verwaarloosde) katten.

 

Als je als Stichting AAP, gevoelig als ze zijn, aangeeft dat het tegenwoordig mogelijk is om via internet een aap te kunnen kopen, roept dat vraagtekens op. Journalisten, betrokken als ze zijn, hebben op die noodkreet gereageerd, zijn in deze materie gedoken en wat bleek: totale nonsens.

Een niet te traceren verkoper, verkeerd telefoonnummer, onduidelijke gegevens, regelmatig terugkerende zelfde foto’s, kortom helemaal niet waar!

 

Wat er nu in werkelijkheid zou moeten gebeuren is gezamenlijk besluiten dat er een lijst (en niet een wet) moet komen, met huisvestingsrichtlijnen voor alle in Nederland toegestane te houden exotische zoogdieren. Een positieflijst beschermt dieren niet tegen onoordeelkundig houden, een huisvestingsrichtlijn wel! Moeilijk hoeft dat niet te zijn, want in ons buurland Duitsland wordt er al mee gewerkt en onze vereniging Aviornis International Nederland kent deze methode ook al voor alle Aviornisvogels!

 

Is er nog een moraal aan dit verhaal?

Jazeker, de president van Amerika zegt het bijvoorbeeld bijna dagelijks, als het nieuws hem niet bevalt: “Er is veel nepnieuws” en hij verbiedt een paar toonaangevende Amerikaanse kranten in het Witte Huis!

Nu blijkt ook nog, dat het steeds moeilijker wordt om bijvoorbeeld in Nederland nep en echt van elkaar te kunnen onderscheiden en er plotsklaps een “broodje aap” uit de mouw komt!

 

Bart Smit.

 

NB. Veertjes is een regelmatige bijdrage op de website van Aviornis Nederland. De column geeft niet noodzakelijk de officiële mening van Aviornis weer.