Deel 96: mei 2020

De natuur


Er is nu een allesoverheersende virus-crisis aan de hand, die de hele wereld behelsd. In een dergelijk geval heet dat dan een pandemie en die is wel dusdanig erg, dat alle nieuws er betrekking op heeft. Ander nieuws is er nauwelijks, maar dat is natuurlijk niet waar, er is heus nog wel van alles aan de hand. Er was een vogelgriepdreiging, een stikstofcrisis, een CO2-crisis en een opwarming van de aarde. Veel daarvan is nog nauwelijks veranderd.


U las dat natuurlijk ook wel en u zag daar items over op de TV. Er was een soort stikstofcrisis aan de gang, waarover zeer veel te doen was. Eerst reisden protesterende agrariërs met tractoren naar het Malieveld in Den Haag, om het daar dan maar meteen compleet te vernielen. Vervolgens kwamen allerhande protesterende bouwbedrijven naar hetzelfde veld, konden het dan gelukkig niet meer vernielen, want dat was al gebeurd. Voor beide groepen bedrijven was de nood hoog, want de normen voor uitstoot zijn hoog en er was, volgens hen, niet aan te voldoen om daar onder te blijven. Voor de goede orde, er werd gesproken over stikstof in het algemeen, maar het gaat om ondermeer twee verbindingen, die schadelijk zijn voor milieu en gezondheid. 

De ene verbinding wordt uitgestoten door verbrandingsmotoren, zoals auto’s, tractoren, vliegtuigen en vele anderen. De andere verbinding is ammoniak en afkomstig van de agrarische dierindustrie, als koeien, varkens,  pluimvee en vele anderen. Alweer voor de goede orde, beide beroepsgroepen vonden de vastgestelde normen, waar men absoluut niet bovenuit mag komen, véél te hoog en zoals men nu zegt: “onwerkbaar”! Het vervelende is eigenlijk, dat men al heel lang wist, dat jarenlang systematisch de prioriteit werd genegeerd. 
Let wel, het ging en gaat nog steeds om “de natuur”!

Nederland is in vergelijking tot andere landen in de wereld maar een klein land.  Ons land kent ook natuurgebieden, zoals die ook elders in de wereld zijn vastgesteld en worden gekoesterd. Ook in Nederland zijn natuurgebieden, maar die zijn vaak in ons kleine landje helaas ook maar klein, worden echter wel gekoesterd. Het zou beslist veel beter zijn als onze natuurgebieden dezelfde grootte hadden als bijvoorbeeld in Amerika of in Polen, maar helaas, er is hier geen ruimte voor!

 

Let goed op, want nu volgen er een paar enge uitspraken!

 

Een paar belangrijke mensen, belast met het besturen van beroepsgroepen, voor wie de uitstootnormen van stikstof te hoog worden gevonden, zagen het licht en de oplossing! Erger nog, ook het kabinet vond dat het eigenlijk ook wat uit de hand was gelopen met “de natuur”. Er waren eigenlijk veel te veel natuurgebieden en die waren bovendien ook nog veelal maar klein. De allerbeste oplossing zou zijn, om het aantal kleine natuurgebieden drastisch te weren uit agrarische gebieden. Op die manier was het niet nodig om de maximale stikstofnormen te veranderen en kon men gewoon doorgaan met werken.

 

Voor heel veel bezorgde Nederlanders zijn zulke griezelige uitspraken enorm pijnlijk. Er is al zo weinig plek voor allerlei zaken als luisje, boompje, beestje en dat moet dan maar wijken voor financiële belangen?

Die grote hoeveelheid uitstoot van ammoniak is al heel lang bekend en het resultaat heette voordien gewoon “zure regen!”

 

Ik las laatst een mooie metafoor met betrekking op al dit gefrutsel, geknor en gemor! Iemand schreef: “Je moet je voorstellen dat we met z’n allen ons voortbewegen op een niet al te brede weg in een groot voertuig en in de verte staat een enorme betonnen paal, die we niet meer kunnen ontwijken. 
Wat gaan we dan doen in Nederland? 
We worden massaal boos, gaan protesteren en er worden koortsachtige overleggen gehouden.
Het eindresultaat is dan, dat we uiteindelijk besluiten die vervelende paal, die nu in de weg staat, gewoon een eindje verder (een kilometer of zo) te gaan verplaatsen.”

 

Om nu kortstondig uit de impasse, betreffende de problemen rondom de te grote uitstoot van ongezond materiaal te komen, is er besloten om vooral op de snelwegen (waar voorheen 120/130 de gewenste snelheid was) voortaan en dan uitsluitend overdag, langzamer te rijden. De maximale snelheid wordt op die trajecten nu maximaal 100 km per uur, maar gedurende de nacht dan weer niet! De vroemm, vroemm-partij, altijd voorstander geweest van de vrijheid op de snelweg, heeft het hier enorm moeilijk mee, maar er moet wel iets gebeuren om “de bouw weer vlot te kunnen trekken”. Heeft “de natuur”, waar het uiteindelijk allemaal om gaat,  hier ook nog wat voordeel van? Ga er maar van uit, niet of nauwelijks, want ’s nachts hoeft men dan weer géén rekening te houden met kwetsbare natuur!

Autobezitters hebben er wél voordeel van! Let maar op, het symbolische mes snijdt plotsklaps aan méér kanten. Ten eerste is die verlaagde snelheid een stuk rustiger voor de chauffeur, niet meer dat gejakker en gejaag en bovendien zie je veel meer van de omgeving. Als je naar je werk moet is het verstandig om wel een paar minuten eerder te vertrekken en mogelijk is dan de file, die meestal op een bepaald tijdstip ontstaat, nog niet geboren. Ten tweede is het goedkoper voor de auto-eigenaar, er is ook minder slijtage. Bij een hoge(re) snelheid zal het voertuig ook méér brandstof gaan verbruiken. De auto, die bij een hogere snelheid ineens minder benzine zal gaan slurpen, moet nog uitgevonden worden. De lagere snelheid overdag is dus een besparing geworden, reden te meer om er aan te voldoen.

 

De staatskas zal nu natuurlijk overdag wel wat minder inkomsten van de accijns ontvangen, maar daar zal de vroemm-partij op termijn vast wel weer een onzalig plan voor weten te maken. Stikstofuitstoot besparen en tegelijkertijd geld ?

 

Voor de autobezitters mooi, maar voor de staat pijnlijk, want er moet naast de minder accijnsinkomsten bovendien een kleine 20 miljoen euro uitgetrokken worden voor veranderde/ aangepaste  bebording.  

 

Ik zie overigens nog wel wat technische problemen, want hoe hou je nou in de gaten wie er waar keurig de verplichte maximum snelheid rijdt? Hoe wordt er nu gehandhaafd? Op wegen, waarboven camera’s hangen, zal dat geen probleem moeten zijn, gewoon de snelheden overdag en ’s nachts aanpassen. Ik heb echter een hard hoofd in de controles die zullen moeten worden gehouden, want er zijn gewoonweg te weinig bevoegde mensen om handhaving uit te voeren. Immers, 3 op de 10 agenten is of kan niet aan het werk om allerhande redenen! Bovendien fluiten de elektrisch aangedreven voertuigen je aan alle kanten voorbij, want die hoeven beslist niet langzamer, vanwege geen vervuilende uitstoot. Hoe dan ook, ik heb er een hard hoofd in of deze “rigoureuze” maatregel in het verkeer de natuur wel veel zal helpen, want er zijn ook nog andere bronnen van uitstoot!

 

Als u zich nu al dagelijks op de snelweg voortbeweegt, ziet u ook vast wel dat een groot aantal chauffeurs best wel van goede wil is en de aangegeven, verplichte snelheid keurig aanhoudt. Maar de lieden in die grote zwarte leasebakken, of die met een kapotte of een andere snelheidsmeter, hebben er totaal geen enkele moeite mee om alle regels aan hun laars te lappen. Die hebben nu al aangegeven de verplichte snelheidslimiet compleet te gaan negeren. “Welnee, wij hebben haast, hebben nu eenmaal een snelle auto en moeten die snelheid ook wel gebruiken om op tijd te komen; snelheid aanpassen?; dat moeten anderen maar doen!”

 

Kortom, er moeten nog héél véél méér maatregelen worden genomen, om de natuurgebieden te laten profiteren van véél minder stikstofuitstoot!

 

 

 

Bart Smit. 

 

 

 

 

 

NB. Veertjes is een regelmatige bijdrage op de website van Aviornis Nederland. De column geeft niet noodzakelijk de officiële mening van Aviornis weer.