Deel 97: juni 2020

Pandemie.

De oorzaak van de pandemie, die heel de wereld in zijn greep houdt, is een zoönose. Dat is een ziekte, die bij dieren begint, waaraan dieren kunnen lijden en er misschien ook wel aan dood gaan. Als er dan veel dieren op en bij elkaar zijn gehuisvest, kan door zo’n virus veroorzaakte ziekte, overslaan op mensen. Dan is er vaak helemaal geen kruid tegen gewassen, omdat deze ziekte bij mensen helemaal niet voor kwam en mensen hier geen afweerstoffen tegen hebben kunnen maken. Eenmaal besmet met een eenvoudig overdraagbaar virus kan de mens het heel gemakkelijk andere mensen  ziek maken.

Omdat we tegenwoordig nu helemaal gewend zijn om overal over de gehele wereld zo maar naar toe te reizen en/of te vliegen, worden er nog meer mensen besmet. Als dan eenmaal heel veel mensen, over de gehele wereld, er allemaal ziek van zijn geworden, dan is er een pandemie geboren.

Ga er maar van uit, dat geen mens daar blij van wordt, zeker niet vanwege de zeer strenge voorzorgsmaatregelen. Die maatregelen werden door veel regeringen uitgevaardigd om te voorkomen dat het nog veel verder uit de hand zou gaan lopen, met alle gevolgen van dien. Er zijn wereldwijd al vele duizenden mensen overleden aan de gevolgen van het, van dieren afkomstige, virus Covid-19.

 

Als op termijn dit zeer gevaarlijke virus is overwonnen en dat kan best nog wel eens een hele tijd gaan duren voordat er een medicijn is ontdekt, dan rekenen we ons weer rijk. Maar dat is zeer gevaarlijk! Het is immers nog niet zo heel lang geleden, vanaf 2003, dat er jaar op jaar een (voor pluimvee) zeer gevaarlijk en besmettelijk griepvirus rondwaarde, waardoor er miljoenen stuks pluimvee moesten worden (op)geruimd. De absolute en eenduidige oorzaak van het ieder jaar weer ontstaan van deze, voor pluimveevogels,  heel vaak dodelijke ziekte is tot op de dag van vandaag nog steeds niet vastgelegd! Het is duidelijk dat het er elk jaar weer was en soms is. Vermoedelijk ontstaat het in verre Oosterse landen, waar grote hoeveelheden pluimvee, onder niet al te hygiënische omstandigheden, hutje mutje worden gehouden. Echter, hoe het dan over de wereld reist, is nog steeds een groot vraagteken. Dat het ook voor de mens een gevaarlijk virus was, bleek toen in die periode er iemand  aan overleed.

 

Een paar jaar later deed zich weer een zoönose voor in Nederland, waaruit blijkt dat het zo maar weer kan gebeuren. Tussen 2007 en 2010 werd, vanuit veel dieren bij elkaar, opnieuw een ziekte geboren, de Q-koorts. De intensieve geitenhouderij bleek toen de oorzaak van de uitbraak van een gevaarlijk virus. Een kleine 100 Nederlanders is er aan overleden, 100.000 landgenoten werden besmet en daarvan zijn er nog een groot aantal, die al vele jaren bezig zijn met het moeizaam herstellen! Als het kabinet toen, net zo als nu, eerder en steviger had ingegrepen, waren er absoluut niet zo veel slachtoffers geweest!

 

Maar let op!

Het gevaar is voor ons allen nog steeds niet geweken.

Dat het Nederlandse kabinet, na een periode van een uiterst streng regiem rondom het coronavirus nu heel geleidelijk, de veiligheidsregels langzaam gaat versoepelen, is mooi. Maar uiterst kritisch is het ook, want er kan zo maar, ondanks alles, weer een verslechtering optreden, zeg maar een tweede golf corona! Dan moeten we weer opnieuw in een “intelligente lock down”. In de landen om ons heen worstelt men net zo goed met heel voorzichtig terug naar voorheen.  Waar we in ons land echter nog steeds niets van merken, zijn de zorgen die de overheid eigenlijk ook zou moeten hebben over het zo maar plotseling opnieuw kunnen ontstaan van een gevaarlijk zoönose in ons eigen land. Veroorzaakt door de zeer intensieve veehouderij en ondenkbaar is dat allerminst.

 

In de gebieden, waar veel méér mensen ziek en ernstiger ziek  zijn geworden, dan in de rest van Nederland en ook méér zijn overleden als gevolg van het coronavirus, blijkt dat de luchtkwaliteit veel te wensen overlaat. Het zou nog best eens zo kunnen zijn, dat als gevolg van veel intensieve veehouderijen in Oost-Brabant en Noord-Limburg de lucht daar niet schoon is en vol zit met fijnstof. Er is daar ook veel industrie en er zijn veel snelwegen. Fijnstof, is een van de oorzaken waardoor mensen ademhalingsklachten kunnen oplopen.

In bovengenoemde gebieden gaat nu onderzoek gedaan worden naar de relatie tussen intensieve dierhouderijen (2/3 van de varkenshouderijen zit in die gebieden), de luchtkwaliteit en de veel heftigere reacties op de invloed van het Covid-19 virus op de bevolking aldaar.

 

Voor de gewone man/vrouw in de straat is de materie rondom een gevaarlijk virus soms maar moeilijk te begrijpen, te meer, daar de maatregelen om de volksgezondheid onder controle te houden, ook het financiële leven raakt. De anderhalve meter-strategie, het sluiten van allerhande zaken, het niet toestaan van gelegenheden, waarbij veel mensen zijn betrokken, allemaal bedoeld om verdere verspreiding tegen te houden.

Maar de financiële gevolgen zijn heel vaak heel fors.

De president van de V.S. heeft, vanwege de zo gewenste versoepeling van de stringente maatregelen, zijn medische team, dat hem de hele tijd heeft geadviseerd, ontbonden. Daarvoor in de plaats komt nu een ander team, dat samen met hem, naar de financiële zaken in de U.S.A. gaat kijken. Vele miljoenen Amerikanen zitten intussen al werkeloos thuis. Dus er moet wel wat gaan gebeuren, maar of de versoepeling van de eerder genomen gezondheids- maatregelen niet te vroeg komt is nog de vraag.

 

Anekdotisch is de opstelling van de Amerikaanse president tegen de oorzaak van deze wereldwijde pandemie. Hij, mister Trump himself, heeft de oorzaak van het ontstaan gezien! Het zeer gevreesde virus is uit een Chinees laboratorium ontsnapt en dat weet hij zeker. Nee, hij kon de daar op doorvragende journalist geen verder gegevens verstrekken. Deze zeer machtige man vind alle, hem niet welgevallige nieuws, nep, maar het door hem zelf verspreide nieuws schijnt dat zeker niet te zijn?

 

In Nederland gaan we als volk heel geleidelijk naar een versoepeling van de eerder genomen maatregelen. Voor velen, die met enige regelmaat op TV verschijnen, is het openstellen van de kapperszaken een regelrechte opluchting. Bij sommigen, die nu en dan in beeld verschenen, was duidelijk te zien dat ze er aan toe waren!

 

Het kabinet gaat stapje voor stapje steeds meer mogelijkheden toestaan en nu maar hopen dat er géén tweede, misschien nog wel veel heftiger virusgolf achterweg komt. De anderhalve meter maatregel, regelmatig goed handenwassen met zeep en absoluut géén handen schudden zal nog wel even de norm blijven.

 

Bart Smit.

 

 

NB. Veertjes is een regelmatige bijdrage op de website van Aviornis Nederland. De column geeft niet noodzakelijk de officiële mening van Aviornis weer.