vrijdag 10 maart 2023

 

Verslag regiobijeenkomst oost-Brabant 9 januari 2023

 

Verslag regiobijeenkomst oost-Brabant 9 januari 2023
De eerste  bijeenkomst in het nieuwe jaar. Het is intussen al weer kerst en nieuwjaar geweest dus wenst onze voorzitter na de officiĆ«le opening namens het bestuur iedereen het beste voor dit nieuwe jaar. Hij vraagt een minuut stilte omdat Marijke Boeien in november is overleden. Marijke was de vrouw van Bart en een trouwe bezoekster van onze bijeenkomsten. Ze zal gemist worden! Het is vandaag tevens onze jaarvergadering met bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is onze voorzitter Jan Brok. Hij wordt unaniem herkozen. Dus een korte campagne werkt! Jan Hij is voor de volgende drie jaar onze voorzitter. Dit wordt met applaus uit de zaal bevestigd. Daarna het verslag van de secretaris en het verslag van de penningmeester en ook meteen het verslag van de kascommissie . Alle drie worden met een applaus uit de zaal beloond. Dus wat dat betreft kunnen we er weer een jaar tegenaan. Uit de AB vergadering : Er wordt een nieuwe secretaris gezocht voor het landelijk bestuur omdat Ineke van Dieten er mee gaat stoppen. Dus bij deze een oproep aan allen om mee te helpen zoeken. De vraag waar naartoe dit jaar met ons busreisje ? levert een opmerking op dat  de voorkeur uitgaat naar grote liefhebbers boven dierentuinen. Veel mensen zijn het hiermee eens. Het bestuur houd hier rekening mee en kijkt wat we kunnen doen. Ook gaan we weer een tuinbezoek organiseren  met  BBQ (zonder uitslaande brand dit jaar als het kan).
Ook nog een mededeling dat de grote jaarlijkse markt in den Bosch (voorheen Zwolle) niet meer doorgaat omdat het door alle nieuwe regeltjes niet meer te doen is volgens de organisatie.
Vraag en aanbod levert alleen de vraag naar een black Smit man op. Er komt  geen aanbod uit de zaal. Blacksmid ? Dit is een uitstervend beroep. Dus waarschijnlijk erg zeldzaam ??
De rondvraag blijft ook stil.
Dus kunnen we verder met de presentatie Van vanavond Tom en Ben, twee mensen van Wisbroek  komen ons vertellen over de firma Wisbroek. Leverancier van veel voeders voor onze dieren. Over het ontstaan en de groei van een hobby naar het grote wereldwijde bedrijf wat Wisbroek nu is onder leiding van Vitor Moonen.  Maar ook over de policy  achter de diverse voeders en de test locatie die wij kennen als de prachtige collectie van Vitor. Het is een technische maar zeer boeiende presentatie met mooie plaatjes en een zeer professionele uitleg.  Zeker  de moeite waard ook voor minder technische mensen.
Daarna sluit onze nieuw gekozen (oude) voorzitter het officiĆ«le gedeelte af en dankt Tom en  Ben voor de mooie presentatie. Daarna kan het nakaarten beginnen.

Namens uw bestuur Henk Biemans