donderdag 09 april 2020

 

Regiobijeenkomst 2 maart 2020

 

Vandaag alweer de tweede bijeenkomst van 2020.Het weer is echt maarts, afwissend, onstuimig, dus af en toe tussen de buien droog. Maar de merels fluiten ‘s morgens al bij het krieken van de dag en de wulpen zijn weer terug. Kortom de lente is in aantocht. Ook op onze regiobijeenkomst fluiten vanavond de wulpen. Maar daarover later meer. Het zaaltje begint al vol te lopen. Het coronavirus heeft zo te zien nog niet toegeslagen onder onze vaste bezoekers. We hebben wel al een ophokplicht voor de hoenders maar onze leden hoeven “nog niet” op gehokt te worden. Laten we het daarom vanavond ook nog maar niet over preventief ruimen hebben. Misschien komt het nog goed. Eerst een griepje in China of in oost Europa. Daarna een ophokplicht  voor de kippenpopulatie. Nu weer een economische ramp in Italië en wat er nog komt ? Ophokplicht voor Brabanders of preventief ruimen in heel Nederland? Het is wel verbazingwekkend wat vier-russen in ons leventje teweeg kunnen brengen. En dan te weten dat er 290 miljoen russen rondlopen.
Dat is 72.5 miljoen keer vier-russen. Je bent nergens meer veilig!! Behalve dan in zaal van” Bij van Dijk” in Aarle-Rixtel. Daar zijn alle problemen onder de mat geveegd en vergeten. We  gaan gewoon over naar de orde van de dag. Onze voorzitter opent als altijd de vergadering een kwartiertje te laat. Met een hartelijk welkom voor alle leden en speciaal voor Jan Wijdenes (onze spreker voor vanavond).  Onze bestuursleden Bart en Rick hebben zich afgemeld voor vanavond. Dus we moeten het met drie mensen achter de tafel zien te redden. We hebben geen hot items en een zeer ervaren spreker dus dat moet wel lukken. Maar eerst even iedereen herinneren aan de Algemene Ledenvergadering bij de Orchideeënhoeve op 4 april. Niet vergeten aan te melden dus. Daar wordt ook het “Handboek ter identificatie van watervogels” aangeboden aan de leden. Henk heeft een voorbeeld meegebracht. Het is een handig boekje om erbij te hebben. Ook een maar gelijk herinnering voor de toerakodag 18 april. Uit de zaal komt de opmerking dat we de duivendag vergeten zijn. Terecht ! Dus bij deze een herinnering  voor de  Wilde duiven en kleine hoenderachtigen 6 september. Het bestuur stelt voor om dit jaar met de bus naar de dierentuin in Duisburg te gaan. Dit wordt door de aanwezige leden positief ontvangen dus dat gaan we verder uitwerken. De leden krijgen hierover nog een mail. Vraag en aanbod levert de vraag naar een Cabot en een Satirhaan op ook is er vraag naar Kuif-tinamoevrouwen. Er is vandaag geen aanbod. Maar dat is ook niet vreemd. Zo net voor het broedseizoen heeft iedereen alles in stelling gebracht. De rondvraag levert de vraag om de herinneringen voor de regiobijeenkomsten eerder te sturen. Dit gaan we dus doen. Dan geeft onze voorzitter het woord aan jan Wijdenes. Hij is van de weidevogelbescherming Laarbeek. De ze groep vrijwilligers probeert de weidevogels te beschermen. Vooral in de agrarische gebieden sneuvelen er veel door boeren activiteiten zoals maaien en oogsten. Jan heeft een mooie presentatie. Daarin laat hij ons zien hoe het mogelijk is om in samenwerking met de boeren een heleboel eieren en kuikens te redden. Hij heeft mooie foto’s en filmpjes van onze regio waarin alle weidevogels aan bod komen. Maar hij verteld ons ook een stukje geschiedenis van hoe het ooit was En hij kan het weten want met zijn tachtig lentes heeft hij veel voorbij zien komen en veel zien veranderen. Dat hij nog zeer actief is en zeer betrokken spat van het scherm. Kieviten, wulpen, grutto’s en scholeksters in de hoofdrol. We leren dat weidevogels hun eieren wel op de grond moeten leggen. Anders zijn het geen weidevogels. Hoewel de scholeksters ze soms op het plat dak van de school leggen. Een hele mooie presentatie en met veel passie verteld. Wat niet onvermeld mag blijven is dat hij ooit het enige eerste kievitsei in Brabant gevonden heeft in Laarbeek. Hij heeft daarvoor een gouden speldje gekregen. En hij zeult die kilo’s goud dan ook mee naar elke presentatie. Het is een uniek maar heel klein speldje. Maar toch iets om trots op te zijn. Met dit sluit hij zijn presentatie af. Het welgemeend applaus is voor hem. We hebben genoten. De voorzitter bedankt Jan nog een keer en sluit de bijeenkomt af met een “wel thuis en tot ziens” op 11 mei. Namens uw bestuur Henk Biemans.