dinsdag 10 maart 2020

 

Verslag Jaarvergadering regio Nijmegen 3-3-2020

 

Verslag Jaarvergadering regio Nijmegen dinsdag 3 maart 2020

Omdat voorzitter Gerda Delsink wegens omstandigheden deze avond niet aanwezig was, nam secretaris Ineke van Dieten haar taak over. Zij heette de 33 aanwezigen van harte welkom. Na het doornemen van de notulen van de vorige vergadering en het voorlezen van het jaarverslag van 2019 kwam het verslag van de kascommissie aan de orde. Aanwezig kascommissielid Sjoerd Delsink liet weten dat er geen speld tussen de cijfers te krijgen was die penningmeester Tonny van Bakel had opgesteld. Daarop werd hem door de vergadering decharge verleend door middel van een luid applaus.

Na het benoemen van een nieuwe kascommissie kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Hierbij waren aftredend Sjaak Peperkamp, Gerda Delsink en Bart de Kleijn. Bij de laatste bestuursvergadering kwam dit punt al aan de orde. Gerda en Sjaak zeiden volmondig JA voor nog een termijn. Echter bleef het aan de kant van Bart opvallend stil. Bart gaf aan het welletjes te vinden na 32 jaar zitting in het regiobestuur. Daar keken we van op! Bart was al zolang bij de regio dat hij, zoals ze wel eens zeggen, bij het meubilair hoort. Maar het was toch echt waar. Bart stopt ermee.

Ondanks dat Gerda er niet bij kon zijn had ze toch wat woorden voor Bart opgeschreven. Deze werden voorgelezen door Ineke. Gerda benoemde dat Bart meestal voor een gastspreker zorgde. Dat ging niet altijd even makkelijk maar hij zorgde er toch voor dat er meestal een gedreven spreker aanwezig was. Ook het openstellen van de tuin en volières van Bart en Nettie was nooit geen probleem. Wanneer je ook bij hun thuis kwam, het zag en ziet er altijd prachtig verzorgd uit.

Bart was ook niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Als er bij het adres van een tuinbezoek hulp nodig was kwam Bart als eerste om te helpen.

Fijn was het ook dat Bart en Nettie veel op pad gingen met hun Volkswagen bus en/of fiets. Zij bezochten dan plekken waarvan ze dachten, dat is iets voor onze leden om te bezoeken. Ook bij de Algemene Ledenvergadering in 2017, die werd georganiseerd door regio Nijmegen, zorgde Bart ervoor dat wij bij dierenpark ZieZoo in Volkel terecht konden.

Na de woorden van Gerda liet Ineke nog weten dat Bart en Nettie uiteindelijk ook met hun tijd mee zijn gegaan. Als er eens iets was wat iedereen snel moest weten werd er een mailtje of Whatsappje verstuurd. Bart en Nettie deden daar niet aan mee. ‘Geen tijd’ , was het antwoord altijd. ‘Bel maar’… Tot ze overstag gingen en een IPad en smartphone aanschaften . Er ging daarna een wereld voor hun open en Bart is intussen niet meer van Facebook af te slaan. Zelfs onder het eten wordt er nog bijgehouden wat iedereen daarop post.

Daarna was het tijd voor het ‘officiële’ gedeelte. Ineke zei dat het bestuur unaniem besloten had om Bart het predicaat Lid van Verdienste van regio Nijmegen te verlenen. Zij had daarbij een mooie Oorkonde en als cadeau een glasobject met het logo van Aviornis daarop. Bart was erg onder de indruk en bedankte iedereen voor deze eer. Bart kwam daarna nog aan het woord en liet weten het altijd heel graag gedaan te hebben voor de leden. Omdat Nettie vaak ook bij allerlei dingen betrokken was had Ineke voor haar een bos bloemen.

Na al deze emotie waren er nog mededelingen van het bestuur waarbij, onder andere, een filmpje werd vertoond van de Orchideeënhoeve in Luttelgeest waar op zaterdag 4 april a.s. de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden.

Na de pauze was het tijd voor onze gastspreker. Aart Deetman was in september 2018 al eens te gast bij regio Nijmegen. Hij liet toen alle aspecten van de fazant voorbij komen. Dit keer had hij talloze foto’s van allerlei duiven. Hij liet weten dat er meer dan 300 soorten hiervan zijn. Zeker de duivenliefhebbers hebben genoten van zijn mooie foto’s en zijn verhaal.

Na afloop bedankte Ineke iedereen voor zijn/aanwezigheid en wenste iedereen een welthuis.

Ineke van Dieten

Secretaris regio Nijmegen