maandag 06 november 2017

 

opentuindag regio Zwolle 26 augustus

 

Opentuindag 26 augustus regio zwolle

 

Dit jaar was er gekozen om in de regio Vriezenveen de jaarlijkse opentuindag te houden en aansluitend een barbecue te organiseren.

En als je binnen aviornis Vriezenveen zegt dan gaat bij de meesten al wel een belletje rinkelen daar woont de voorzitter van regio Zwolle: Herman kunst.. Aangezien daar dus de barbecue  gehouden ging worden was het op de dag zelf vrij rustig bij Herman maar daar zou rond een uur of 15.00 snel verandering in komen. Iedereen deed zijn en haar ronde op hun eigen manier en wij begonnen in: Vroomshoop bij fam Geert bakker. Geert bakker is een oud gediende die al vele jaren mee draait met zijn watervogels.  Met een ruim overdekte volière van enkele meter hoog midden op zijn land als pronk stuk. Daar omheen  vakken voor ganzen en zwanen en langs de zijkant opfok rennen voor de jonge dieren.. maar na een kort rondje gelopen te hebben en het mij op viel dat er her en der wel wat leeg stond kwam voor het eerst vandaag – maar zeker niet voor het laatst- het hoge woord er uit: last van roofdieren en hier vooral van vossen en marterachtigen.  Geert had in korte tijd tweemaal de vos gehad en de foto’s op zijn telefoon spraken boekdelen: Zwarthalszwanen ,zwarte zwanen enkele soorten ganzen en eenden alles lag ‘opgesteld’ voor de foto en het was duidelijk te merken wat het nu nog weer met Geert deed om de foto’s te laten zien dan kun je alleen maar bedenken hoe het geweest moet zijn om je dieren zo te vinden. Maar er zijn nog verschillende soorten ganzen, zwanen en eenden over en de Andesgans blijft toch een mooie vertoning als de al pronkend voorbij komt wandelen. Het is te hopen dat de verder uitgebreide maartregelingen om herhaling te voorkomen helpen en dat Geert nog jaren mag genieten van zijn watervogels.

Onze 2de stop: Wierden fam ter haar: Wat gelijk bij het uitstappen van de auto al opvalt is de oprit bij de familie, de mooiste bloemen en siergrassen staan je te verwelkomen. En voor je maar een vogel of zelfs een volière gezien hebt ben je al helemaal verwonderd over zoveel bloemen pracht als je de tuin in loopt. Overal zitjes en perkjes water partijen en bijen. Zoveel natuurschoon wat een werk moet dat wel zijn om dat zo mooi te maken en te onderhouden. Na de koffie gaan wij toch op zoek naar volières langs smalle paadjes door de tuin komen we bij een - hoe kan het ook anders- mooie aangeklede volière met een ruime waterpartij waar verschillende steltlopers zoals kluten rond lopen.

Dan door naar de duiven er waren mooie soorten vertegenwoordigd en ook overal zaten wel jongen bij of de jongen waren al overgeplaatst om door te ruien. Het mooiste heeft de familie voor het laatste bewaard: Een volière die in geen 1 dierenpark zou misstaan met een water partij van verschillede hoogtes zodat er verloop in het water is  en mooie kleurige beplanting, daar tussen vermaken de steltlopers zich prima. al bij al dus een paradijsje..maar ook hier viel het ‘codewoord’ van vandaag: roofdieren,  roofvogels die op de volières vooral de duiven wild maakte en marters die door de netten heen vreten. Hier gaat het dan niet in grote getallen maar wel elke keer weer die ‘vrees’  als je harde geluiden bij je dieren hoort.

Door naar een andere wel bekende Wierdernaar: kraanvogeljack  

Als je eenmaal kennis hebt gemaakt met Jack vergeet je hem niet zo maar weer,  een echt gangmaker en een man die met plezier in het leven staat en dat straalt er helemaal af en dat is terug te vinden in zijn hobby. Geen volgepropte volières met moeilijk te vinden vogeltjes  en veel onderhoud swerk, nee hier is de hele tuin kraanvogels wat de klok slaat. Mevrouw scheppers stond ons al op te wachten met drinken en na even op de veranda gezeten te hebben ons vergapend aan de loslopende paradijs kraanvogels. Zijn we met jack een rondje langs de volières gelopen. Enkele stellen kroonkranen en paradijzen stonden ons al op te wachten en keken hoe dicht bij we durfde te komen maar vogels die je recht in de ogen aan kijken boezemen wel respect in of ze je nu met open vleugels ontvangen of niet. In de schuur liepen enkele jonge kroonkranen en er lagen zelf nog eieren. Waar de –water- vogel mensen al beginnen te denken aan verkopen na de kweek zitten de kraanvogelmensen blijkbaar nog volop in het opfok en kweekseizoen.

Op naar de barbecue en het laatst adres: de voorzitter van regio Zwolle: fam kunst,

Bij herman is het zo’n beetje het omgekeerde van bij jack.. als er nog een schot tussen de ren door kan dan kan er nog weer een ander soort bij komen. Herman heeft een voorliefde voor Europese vogels en in zijn grote volière uit zich dat met een grote groep kluten en verdere stellopers zoals kemphanen. En meerdere koppels zomertortels.  Bij herman is voor elke vogel liefhebber wel wat te zien. Hij kan niet ontkenen dat hij alle vogels mooi vind en zijn bonte verzameling gaat dan ook van dodaars naar kraanvogels en van diamantduiven tot schildraven. En alles wat je er een beetje tussen kunt bedenken.  Ook hier is het weer vallen en opstaan met de roofdieren vooral de ratten uit het nabij kanaal is een altijd voordurend gevecht.  Rond 16:00 uur was het tijd om de barbecue te gaan testen die klaar stond en aan de sta tafels en klaar gezette ‘terrasjes’ was het gezellig en kon een ieder die elkaar vandaag was misgelopen omdat ze een andere route hadden gedaan toch mooi even bij praten. Ook hier waren de gesprekken vooral over de roofdieren en toch ook de aankomende wetten die onze hobby bedreigen. Al bij al een bezorgde sfeer over onze mooi hobby, de strijd tegen de roofdieren zullen we nooit opgeven en daar is iedereen wel strijdbaar voor en dat zit in ons bloed. Maar al het negatieve nieuws over wetgeving en alles er omheen  daar zijn wij ‘buitenmensen’ niet tegen opgewassen en stukken lezen hoe het nu zit is voor de meesten geen dagelijkse kost. Ook de vogelgriep en de regels die daarom heen gelden maken het niet makkelijker. Maar we hadden vandaag mooi weer en we aten en dronken er allemaal nog goed van en de kweek was weer ouderwets slecht dus er wordt dit jaar echt niets aangeboden  … of het zal her en der wel mee vallen en komen er nog wel enkele verrassingen in de vraag en aanboden van komende tijd en dan begint de cirkel weer gewoon opnieuw van volière klaar maken, vogels aankopen en ze in kweek conditie brengen en op een mooie zonnige dag als vandaag rustig op een stoeltje bij je dieren zitten en denken wat hebben we toch een mooie hobby!

 

Andries Heshusius