maandag 30 oktober 2017

 

Verslag Ledenbijeenkomst regio Zeeland 16 oktober jl.

 

Verslag Ledenbijeenkomst regio Zeeland 16 oktober jl.

 

Door de herfstvakanties waren enkele leden afwezig maar toch hadden wij nog 20 leden en belangstellenden die aanwezig waren. De notulen van de vorige vergadering werden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. Onze voorzitter was uitgenodigd om met alle andere Zeeuwse natuurverenigingen en dierenhobbyclubs  en de jagers aan te schuiven aan de “vossentafel’.  Dit clubje is pas in het leven geroepen om te zien hoe het beste te kijken om de vos te bestrijden!

In Januari/ februari 2018 zal de heer van der Luit een presentatie vertonen over de vogels in Avifauna. Hij is hier al 40 jaar vogelverzorger.  Ons jaarlijks uitstapje was zeer geslaagd te noemen en vatbaar voor 2018, met dien verstande dat er eigenlijk toch wat meer animo voor mag zijn vanuit de leden? Rond de positieflijst en het leewiekverbod is het erg stil ook omdat er net een nieuw kabinet is. Ook is er een malaria onderzoek geweest daar hobbyhouders en dierentuinen in Nl last hiervan hebben bij de zeeeenden en noordelijke zeevogels zoals alken en genten. Door samen te werken proberen ze zo  om tot een oplossing te komen.  Ook was er op deze dag weer een melding van vogelpest, en wel in onze provincie. Dit was de laag patogene variant en alles is daar geruimd op het desbetreffende bedrijf.      Na de verloting en de pauze was het woord en beeld aan onze gast van deze avond Dhr Peter de Craene. Hij had een foto presentatie bij zich met de “Vogels om ons heen”. Hij begon bij zichzelf in de achtertuin met vele mezen, roodborstjes , lijster en merel. De overwinteraars als koperwiek, kramsvogel, keep en staartmees. Alle hier voorkomende uilen waarvoor hij thuis in een uilenwerkgroep actief is passeerden de revu. Verschillende roofvogels, ijsvogel, spechten en vele zangvogels werden getoond, ook met de vele verschillende geluiden die deze vogels allemaal maken had hij bij zich. De steltlopers waren ruim vertegenwoordigd met zowel de hier broedende soorten als ook de overwinteraars en doortrekkers. Ook enkele Europese watervogels als ijseend, zomertaling en brandgans kwamen voorbij. Er werd ook nog een uitstap gemaakt naar Bass-Rock boven Schotland. Hier waren duizenden zeevogels te zien in vele soorten.. Maar ja om 22.30 uur kwam ook aan deze avond weer een einde. Het was een mooie avond met een prachtige  serie foto s met een goed verhaal, dit is zeker een aanrader voor andere regio s.

Namens het bestuur wens ik een ieder nu al fijne kerstdagen en een goed begin toe van 2018.                              

Armin Klaassen