dinsdag 14 februari 2017

 

Toerakodag 25 Maart 2017

 

 

                                                                      DeToerakowerkgroep Aviornis

organiseert de toerakodag

Met tuinbezoek bij Noël en Patricia Hendrikx in Overpelt België

op zaterdag 25 maart 2017

-       Een interessante lezing door een specialist (details volgen nog)

-       Leden van de Toerako werkgroep Aviornis geven een actueel inzicht in het houden en kweken van toerako’s.

-       Kweekresultaten van 2016 per soort met verdere toelichting.

-       Lunch, mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen over het houden en kweken van toerako’s.

-       Bekijken van de collectie van Noël en Patricia

-       Kosten ca. € 15,00 per persoon (inclusief lunch).

-       Bij inschrijving ontvangt u verdere gegevens voor deze dag.

-       Let op! De inschrijving sluit op 11 maart 2017.

 

U kunt zich inschrijven bij Reinald van Triest

e-mail: toerakowerkgroep@gmail.com

telefoon: 031 (0)578 – 57 06 56

S.v.p. met vermelding van het aantal mensen en de namen

 

Het inschrijfgeld kunt u overmaken op:

NL24ABNA0492513651, inzake touraco werkgroep aviornis

Graag met vermelding “toerakodag 2017”