donderdag 09 februari 2017

 

Verslag regio-bijeenkomst Oost-Brabant 9 januari 2017.

 


Na een paar koude dagen lijkt  het al weer bijna lente. Nee maakt u zich geen illusies. Het kan nog best winter worden. Maar het weer speelt de vogels wel al parten. Ik heb al jonge duiven gezien in de natuur en de eksters hebben ook al de  lente in hun bol. Ook in onze perken zijn al vogels op het vrijers pad  gezien. Maar in ons gezellige Brabants café snort toch nog de kachel. Zo warm is het nu ook weer niet op onze eerste bijeenkomst van dit jaar. De drie wijzen uit het oosten hebben zich afgemeld. Ze moesten al weer naar huis. Maar we zijn blij dat we altijd nog Koningen in de zaal hebben en ook voldoende wijzen. Zoals gebruikelijk timmert onze voorzitter lustig met zijn hamer op de tafel om iedereen bij de ”les” te krijgen. Hij heet iedereen van harte welkom en wenst iedereen namens het regiobestuur en goed jaar toe. Traditie getrouw hebben we vanavond een verslag van de secretaris met een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Ook heeft onze penningmeester weer bezoek gehad van de rechtvaardige maar o zo strenge kascontrole mensen. Alles is weer keurig en correct bevonden. Onze voorzitter bedankt Peter Corvers en André Broers voor bewezen diensten en met een applausje voor de penningmeester kunnen  we weer een jaartje verder. Ook hebben we een aftredend bestuurslid. Jan Brok onze vicevoorzitter treed met tranen in de ogen af. Maar gelukkig is hij herkiesbaar en als zodanig geschied. Wij blij. Jan ook weer gelukkig .Bart Boeien heeft aangegeven het bestuur te willen versterken. En omdat er zich geen tegen kandidaten gemeld hebben wordt hij dan ook unaniem gekozen. Welkom! Bart als bestuurslid van de regio oost Brabant. We hopen op een lange en prettige samenwerking. Maar we kennen Bart al jaren als trouwe bezoeker van al onze activiteiten en bijeenkomsten en we zijn er van overtuigd dat dit gaat lukken. We hebben in augustus weer plannen voor ons jaarlijkse tuinbezoek met BBQ. Verder is er een voorstel om dit jaar geen busreis organiseren. We willen om de kas wat te sparen een alternatief doen met eigen auto’s . Dan kunnen we volgend jaar weer groot uitpakken met een busreis. Begin mei willen we naar een vogelvliegshow van een van onze leden   “Rob’s vogelshow” in Boxtel. Deelname is gratis. Ook leuk voor uw en mijn (klein)kinderen. U kunt al op zijn website  kijken www.robsvogelhof.nl. We gaan dit combineren met een bezoek aan de collectie van Piet Raaymakers. Ter zijner tijd krijgt u een mailtje met het aanmeldingsformulier. Tenminste als ik uw mailadres heb. Ontvangt u nu geen mail van de regio stuur dan zelf een mailtje naar  henkbiemans@ zonnet.nl  zodat ik uw emailadres kan toevoegen. U blijft dan beter op de hoogte van onze activiteiten. De  datum en de tijden komen ook op de site van de regio te staan: aviornis.nl/organisatie/regio-s/oost-brabant/activiteiten-overzicht. Vraag en aanbod levert alleen aanbod van een kraanvogel hen en een paar purperkoeten op. Geen vraag deze keer. In de rondvraag wordt gevraagd om het verslag van de bijeenkomst met de uitnodiging  mee te sturen. Dit gaan we doen. Henk Sommers heeft nog een idee uitgewerkt om toch een busreis te organiseren. Maar in verband met de kosten wordt dit ook afgewezen. Dan is het de hoogte tijd voor Theo van de Mortel om aan zijn presentatie  te beginnen. Theo is natuurfotograaf. Hij werkt ook voor het vogelringstation. Hij weet dan ook elk vogeltje in Nederland  feilloos te vinden en te fotograferen. Hij is erg veeleisend als het gaat over de kwaliteit van zijn foto’s.  Dit blijkt ook wel uit de prachtige serie plaatjes die hij voor Aviornis speciaal gesorteerd heeft.  Alle  in Nederland gespotte watervogels komen aan de orde. Ook klapeksters, bijeneters, Vlaamse gaaien, ijsvogels  en  nachtzwaluwen blijven niet onbesproken. Hij heeft bij elk plaatje een mooie verhaal. We zijn erg onder de indruk van wat een natuurfotograaf van 72 jaar oud al niet moet doen om ons zo te kunnen verwennen met de mooiste plaatjes van onze Nederlandse natuur. Hij zit vele uren in zijn tentje achter zijn lens om precies het vogeltje in de positie te fotograferen zoals hij het graag wil hebben. Ook in de winter zit hij niet achter de kachel getuige de foto’s met sneeuw op de achtergrond. Omdat de tijd ook nu weer sneller gaat als we graag willen vraagt hij op het einde of we ook zijn verzameling uilenplaatjes nog willen zien. En ondanks het late uur klinkt er een volmondig “Doorgaan” uit de zaal. Dit geeft meteen de waardering van onze leden weer voor deze mooie  presentatie. Het is dan ook al laat geworden als onze voorzitter afsluit met een dankwoord voor Theo en de hoop dat iedereen er 6 maart weer bij is. We hebben dan een lezing van Mark de Klein over toekans. Namens uw bestuur Henk Biemans.