zondag 21 januari 2018

 

Oproep melding Vossenschade

 

De vossenpopulatie in Zeeland neemt nog steeds toe en daarmee ook de overlast en schade. Om een doelmatiger bestrijding te verkrijgen is het zeer belangrijk dat alle overlast en schade gemeld wordt. De overheid stelt alleen op aantallen van schademelding haar beleid vast. Zijn er geen meldingen dan is er ook geen overlast dat is het standpunt.

In gesprekken met mensen van verschillende doelgroepen hoor je dat er veel schade is in heel de provincie, maar dat niemand de moeite neemt om het officieel te melden. Het meldpunt is www.faunaschade.nl. Maar u mag het ook aan mij melden op pietmaas@zeelandnet.nl of bellen op 06-23527321. Geef wel duidelijk het volledige adres en de vorm van de schade aan, ook al gaat het maar om een kip. Het is belangrijk dat het gemeld word, ook als het gaat om schade bij kennissen of familieleden. Geef het alstublieft door zodat we een stringentere bestrijding af kunnen dwingen bij de overheid.