maandag 05 februari 2018

 

Verslag jaarvergadering regio Zeeland

 

Ledenbijeenkomst in de Stenge op 29 januari 2018

 

Deze keer een groot aantal bezoekers op de jaarvergadering, of het komt door de koek bij de koffie of het de presentatie van de heer van der Luit was, zal altijd een vraag blijven.

De jaarverslagen van de de secretaris en penningmeester werden zonder op of aanmerkingen goed gekeurd net als het verslag van de bijeenkomst van 16 oktober.

Er waren weer verschillende punten op de agenda geplaatst waarvoor aandacht werd gevraagd . De voornaamste punten waren, de wetgeving en het vossenprobleem. Mocht het zijn dat iemand schade heeft ondervonden door de vos is het zaak dit te melden aan Piet Maas zodat in kaart gebracht kan worden wat de vos eigenlijk voor schade aanricht in de natuur en bij ons als hobbydier houders. Over het vossenprobleem wordt gesproken aan de vossentafel. Hieraan nemen deel o.a.Aviornis, Natuurmonumeten, Staatsbosbeheer , het Zeeuwse landschap en Fauna beheer eenheid. Deze hebben een rapport opgemaakt dat inmiddels verschenen is. We gaan hiermee verder. Ook was de penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Dit is door Adriaan Provoost opgelost die al in het bestuur plaats had en zijn plekje werd ingenomen door zijn broer Mark.

Heel erg bedankt heren. Ook Piet Vroegop werd bedankt voor zijn bewezen diensten als penningmeester.

Na de pauze is het de beurt aan de heer Simon v.d. Luit van Avifauna met zijn lezing van de hak op de tak deel 1.

In zijn voorwoord wijst hij naar aanleiding van ons agendapunt wetgeving op de problemen die ook zij als vogelpark tegenkomen op dit punt. Daarna begint hij zijn presentatie over de vogels die in Avifauna te bewonderen zijn. Het begint met de Stellers zeearend en de

Amerikaanse Zeearend na heel veel uitleg over deze gaat de wandeling door het park verder naar de ganzen waaronder de Canadese gans, Roodhalsgans, Pygmeegans en de Ekstergans. Ook te bewonderen zijn de Australische griel, Steltkluten,kievit, nachtreiger,ijsvogels scharrelaars, rode en zwarte ibissen, flamingo’s, nu komen we de ooievaars tegen waaronder de witte, zwarte, zwartsnavel en de zadelbek. Ook zien we de Afr. Maraboe, parkieten, de kakatoe, lori’s, de muskaatvink , muisvogel, shamalijster, kwartels, parelhoenders, pauwen, toerakos en aras tegen. Het is allemaal teveel om op te noemen en dit alles onder een heldere uitleg. Na dit eerste deel was het geen probleem voor Simon om nog een deel op te starten maar gezien

de tijd hebben we maar besloten de avond af te ronden met de mogelijkheid nog wat na te praten over hetgeen we gezien hebben. Daarna sluit de voorzitter de avond af met een woord van dank aan de heer Simon v.d. Luit en een wel thuis voor de aanwezigen.

Theo Verbunt

secretaris regio Zeeland