dinsdag 13 december 2016

 

Verslag leden bijeenkomst regio Oost Brabant 5 september 2016

 

Verslag  leden bijeenkomst  regio Oost Brabant 5 september .

In de eerste week van september hebben we volgens goede gewoonte altijd weer onze eerste bijeenkomst. Na de zomer komen we weer bij elkaar om onze belevenissen uit te wisselen. Of die over vogels gaan of over vakantie belevenissen of een combinatie  daarvan, heeft geen belang. Wie heeft er wat gekweekt en wat is er mislukt dit jaar? Het is altijd een gekrakeel van jewelste.  Mensen hebben elkaar een lange  tijd niet gezien en er valt heel wat te vertellen. Onze voorzitter moet dan ook krachtig gebruik maken van zijn hamer om de zaal stil te krijgen. Dit keer voelt het echter niet als  “na de zomer “. We zitten nog midden in de zomer met stalend weer 28 graden op de teller en geen regen in het vooruitzicht. Ondanks het mooie weer en een andere locatie zijn er toch zo’n 40 leden aanwezig.  Er zijn ook een paar nieuwe gezichten .Deze mensen worden door de voorzitter welkom geheten met de hoop dat ze terug blijven komen. Op het laatste moment hebben we nog een andere zaal moeten regelen omdat onze vaste stek nog niet operationeel is. Dit als gevolg van een overname en verbouwing. Hopelijk kunnen we daar weer terecht met onze volgende bijeenkomst. De voorzitter opent (met in acht name van ons Brabants kwartierke) de vergadering met een droevig bericht. Namelijk het overlijden van Harrie de Koning en vraagt hiervoor een minuut stilte. Harrie was een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten en zal zeker gemist worden. Onze penningmeester is op vakantie, wat ons de kans gaf om flink wat geld te verbrassen. Bij deze Stan.(grapje).
Het tuinbezoek met BBQ op 17 september is rond. Als dit boekje uitkomt is het alweer achter de rug.
Mensen kunnen zich vanavond nog opgeven. Wat spontaan weer een paar aanmeldingen oplevert. Vraag en aanbod levert geen match op. Maar Piet is weer aanwezig dus aanbod genoeg. Ook andere mensen hebben genoeg aanbod en ook worden er nog een paar vogels gezocht. Wellicht vinden ze elkaar later nog. De rondvraag stelt ons ook niet voor onoverkomelijke  problemen. Dus we kunnen verder met de presentatie van vanavond. We hebben de heer Lou Megens bereid gevonden ons iets te vertellen over vogels in het algemeen. Nu klinkt dit wel erg algemeen, maar ik kan u vertellen dat het alles behalve algemeen is. We hebben natuurlijk allemaal verstand van vogels. Maar wisten we eigenlijk wel of ze kunnen ruiken en hoe goed? Of ze kunnen horen? Kunnen ze in de toekomst kijken en plannen? Waarom zijn bij sommige soorten de mannetjes mooier dan en vrouwtjes en andersom? Wat en wanneer zijn kleurstoffen belangrijk en hoe komen ze tot stand? Waarom ruiken gieren aardgas? Wat was er eerder de kip of het ei? Welke vogels zijn intelligent en welke  niet? Het wordt ons allemaal duidelijk met mooie plaatjes en een hoog entertainment gehalte. Omdat ik lid ben van meerdere vogelverenigingen, was het voor mij de derde keer dat ik deze presentatie zag. En eerlijk is eerlijk het boeit nog steeds . Compliment voor Lou Megens en dank aan de mensen die  een mooie zomeravond opgeofferd hebben om aanwezig te zijn. Na de presentatie wordt er nog nagepraat over de vraagstukken en Lou beantwoordt nog  verschillende vragen.
 Zoals altijd sluit onze voorzitter de vergadering.  Hij bedankt Lou voor de mooie presentatie  en Jantine van  zaal Couwenberg voor de goede service en wenst iedereen een goede  terugreis .
Henk Biemans Secretaris  Regio Oost-Brabant