Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022 te Sleeuwijk (De Biesbosch)

Het bestuur van Aviornis International Nederlandnodigt haar leden uit voor het bijwonen van deAlgemene Ledenvergadering 2022 in Partycentrum “De Bolderik” Nanningh Keyserstraat 2, 4254 EP, Sleeuwijk met na de lunch bezoek aan Nationaal Park De Biesbosch.

Zaterdag 9 april 2022, aanvang 10.00 uur

U bent van harte welkom voor de koffie/thee met iets lekkers vanaf 09.30 uur

We zijn te gast bij Aviornis regio West-Brabant

Ochtendprogramma

1.    Opening door de voorzitter, de heer W. R. Bouma.

2.    Behandeling en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 oktober 2021.

3.    Ingekomen stukken en mededelingen, waaronder:

 • Vaststelling ringprijs voor 2022/2023;
 • Vaststelling afdracht per regiolid en vaststelling regiobijdrage voor 2022;
 • Vaststelling bijdrage in regiobankkosten 2022.


4.    Behandeling jaarverslagen:

 • Secretariaat;
 • Ringendienst;
 • Ledenadministratie;
 • Internetcommissie.


5.    Behandeling en vaststelling van:

 • Inkomsten en uitgaven 2021 en begroting 2022;
 • Balans per 31 december 2021;
 • Regiocijfers 2021;
 • Huishoudelijk Reglement 2022.


6.    Pauze.

7.    Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn de heren J.G. Eggink en W.R. Bouma. Zij zijn beiden herkiesbaar en worden unaniem door het hoofdbestuur voor herverkiezing voorgedragen.

8.    Rondvraag.

9.    Sluiting ca. 12.30 uur.

Mevr. I. v. Dieten, secretaris

 

Middagprogramma
Na de vergadering kunt u in het restaurant van Partycentrum De Bolderik genieten van een uitgebreide broodjeslunch.
Het thema van het middagprogramma is het bewonderen van “Aviornis vogels” in hun oorspronkelijke biotoop. Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid naar het Nationaal Park De Biesbosch, het grootste zoetwater getijdengebied van Europa.
Met de auto rijdt u in 20/25 minuten naar het Biesbosch Museum.
Adres: Hilweg 2, 4251 MT, Werkendam.
Bij aankomst bij het museum wordt u opgewacht om deel te nemen aan een rondvaart boottocht door de Biesbosch, dat bestaat uit tal van wilgenvloedbossen, kreken, moerassen en riviereilanden met zand en slikplaten. Een geweldig gebied voor flora en fauna. Er komen meer dan 60 soorten broedvogels voor. En met een beetje geluk is ook de bever te zien.
Aan boord van de boot wordt u een frisdrank aangeboden. Na terugkomst kunt u nog het innoverend Biesbosch Museum bezoeken. Daar kan ook een drankje genuttigd worden, om gezellig na te praten. Voor liefhebbers is ook een natuurwandeling mogelijk.

Het organiseren van een Algemene Ledenvergadering wordt steeds duurder, vanwege de stijgende prijzen voor horeca en het middagprogramma. Die kosten overstijgen inmiddels ruimschoots het jaarlijkse bedrag van het Aviornis lidmaatschap.
Daarom vindt het hoofdbestuur het niet langer verantwoord om deelname gratis aan de leden aan te bieden. En is besloten om ook van de leden een geringe bijdrage in de kosten te verlangen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.
Voor leden van Aviornis International Nederland is deze bijdrage € 7,50 per persoon. (behalve reiskosten en eigen uitgaven). Introducés zijn ook van harte welkom, echter wordt er dan per introducé een bijdrage in de kosten van de lunch en het middagprogramma gevraagd van € 35,00 per persoon.

Heeft u interesse om aan deze dag deel te nemen, dan dient u zich van tevoren op te geven. Dit kunt u o.v.v. naam, adres, Aviornis computernummer en het aantal personen, tot uiterlijk 20 maart 2022, als volgt doen:

Per e-mail naar: A. van Boxtel e-mail: alv.aviornis@gmail.com
Door schriftelijke opgave aan: A. van Boxtel, Huygenstraat 66, 5171 ER  Kaatsheuvel
of per telefoon: mobiel 0655167263 of per WhatsApp +31655167263

Bij aanmelding dient voor Aviornis Nederland leden het bedrag van € 7,50 per persoon en voor introducés het bedrag van € 35,00 per persoon te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 76 INGB 0005683143 t.n.v. Aviornis Nederland te Dalmsholte o.v.v. Naam, Aviornis lid/ computernummer en ALV 2022. En voor introducé(s) de naam.

Alle leden, waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangen een digitale versie van het Bestuurlijk Jaarboek 2021 voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 9 april 2022. Op de Algemene Ledenvergadering is de geprinte versie van het Bestuurlijk Jaarboek 2021 beschikbaar. Indien gewenst kan het ook tot uiterlijk 20 maart 2022 o.v.v. naam en adres schriftelijk worden aangevraagd bij het Secretariaat Aviornis, Sint Laurensstraat 20, 5353 KK, Dieden of per e-mail: secretaris@aviornis.nl.
 
Het belooft weer een interessante, onderhoudende en gezellige Aviornis-familiedag te worden. Wij hopen u graag allemaal op zaterdag 9 april 2022 te mogen begroeten.  

Waar is het?

Partycentrum “De Bolderik”, Nanningh Keyserstraat 2, 4254 EP, Sleeuwijk

Biesbosch Museum, Hilweg 2, 4251 MT, Werkendam.