Uitnodiging Algemene Ledenvergadering te Beesd

UITNODIGING 

Het bestuur van Aviornis International Nederland nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2018 in “Betuwe Strand Boulevard”, A. Kraalweg 34, 4153 XC te Beesd, met na de lunch bezoek aan Uilen- en dierenpark “De Paay”, Doctor A. Kuyperweg 120, 4153 XB te Beesd.

Zaterdag 7 april 2018

Aanvang 10.00 uur. U bent van harte welkom voor de koffie/thee met iets lekkers vanaf 09.30 uur

Ochtendprogramma 

1. Opening door de voorzitter, de heer C.P. Eyma.

2.  Behandeling en vaststelling notulen d.d. 8 april 2017.

3.  Ingekomen stukken en mededelingen, waaronder:

  • Vaststelling ringprijs voor 2018/2019;
  • Vaststelling afdracht per regiolid en vaststelling regiobijdrage voor 2018.

4. Behandeling jaarverslagen:

  • Secretariaat; 
  • Ringendienst;
  • Ledenadministratie;
  • Internetcommissie.

5. Behandeling en vaststelling van:

  • Inkomsten en uitgaven 2017 en begroting 2018; 
  • Balans per 31 december 2017;
  • Regiocijfers 2017;
  • Huishoudelijk Reglement 2018.

6. Pauze.

7. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de heren P.A. Maas en H.M. Sijtsma.

Zij zijn beiden herkiesbaar en worden unaniem door het hoofdbestuur voor herverkiezing voorgedragen. 

8. Rondvraag.

9. Sluiting ca. 12.30 uur.

Mevr. I. v. Dieten, secretaris

Middagprogramma: Uilen- en Dierenpark de Paay

Na de vergadering kunt u in het Paviljoen van Betuwe Strand Boulevard genieten van een belegde broodmaaltijd met soep en kroket, inclusief melk en sappen.

’s Middags kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan Uilen- en dierenpark De Paay. Afstand vanaf Betuwe Strand Boulevard slechts 1,5 km.

Parkeergelegenheid op eigen terrein bij De Paay.

De Paay is sinds augustus 2000 geopend voor publiek. De eigenaar is lid van Aviornis en woont er zelf. Het park is natuurlijk aangelegd en ongeveer een hectare groot. 

Alle dieren zijn op korte afstand van de looppaden gehuisvest. We vinden er o.a. witnek-, paradijs-, sarus-, Mantsjoerijse- en kroonkraanvogel, zwarte ooievaar, kwak, purperkoet, kookaburra, roodkuif- en witwang toerako, trompet neushoornvogel, Europese flamingo, Balispreeuw, Vietnam-, goud- en Lady Amherstfazant. 

Verder de kuifseriema en verschillende ara’s. 

De Paay is ook bekend om een unieke uitgebreide collectie uilen. Bijzonder is de kangoeroe-weide waar Bennett-wallaby’s vrij tussen de bezoekers rondlopen. En er zijn zoogdieren van stokstaartjes, eekhoorns en aapjes tot capibara’s, tayra’s, caracals en kameel.

In de namiddag kunt u genieten van twee consumpties, aangeboden door Aviornis International Nederland.  

Toegang en aanmelding

Voor leden van Aviornis International Nederland is deze dag gratis (behalve reiskosten en eigen uitgaven). Introducés zijn ook van harte welkom, echter wordt er dan per introducé een bijdrage in de kosten van de lunch en het middagprogramma gevraagd van € 22,50 per persoon. Wij vertrouwen op uw begrip.

Heeft u interesse om aan deze dag deel te nemen, dan dient u zich van tevoren op te geven. Dit kunt u o.v.v. naam, adres, Aviornis computernummer en het aantal personen, tot uiterlijk 29 maart 2018, als volgt doen:

Per e-mail naar: Roland te Pas e-mail: Roljuul@gmail.com

Door schriftelijke opgave aan: 

Roland te Pas, Botter 38-03, 8243 KD te Lelystad

of per telefoon: Tel.nr. 0320 841568 Mobiel Tel. 06-57778399 

Bij aanmelding van introducés dient het bedrag van € 22,50 per persoon te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 76 INGB 0005683143 t.n.v. Aviornis Nederland te Dalmsholte o.v.v. Naam Introducé(s), Aviornis Lid computernummer en ALV 2018.

Een exemplaar van het Bestuurlijk Jaarboek 2017 voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 7 april 2018 kan tot uiterlijk 30 maart 2018 schriftelijk of per e-mail o.v.v. naam en adres worden aangevraagd bij het Secretariaat Aviornis, Sint Laurensstraat 20, 5353 KK,  Dieden of per e-mail: secretaris@aviornis.nl. 

Het belooft weer een interessante, onderhoudende en gezellige Aviornis-familie dag te worden. Wij hopen u graag allemaal op zaterdag 7 april 2018 te mogen begroeten.  

Adresgegevens

Waar is het? Niet ver van afslag Beesd van de A2.

Betuwe Strand Boulevard
A. Kraalweg 34               
4153 XC Beesd
Gratis parkeren op eigen terrein

Uilen- en dierenpark De Paay
Dr. A. Kuyperweg 120
4153 XB Beesd
Gratis parkeren op eigen terrein