Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021 te Luttelgeest (De Orchideeënhoeve)

UITNODIGING 

Het bestuur van Aviornis International Nederland nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2021  in “De Orchideeën Hoeve”
Oosterringweg 34, 8315 PV te Luttelgeest met na de lunch bezoek aan de diverse tuinen met vogels, vlinders en andere dieren van “De Orchideeën Hoeve”.

Zaterdag 9 oktober 2021

Aanvang 10.00 uur

U bent van harte welkom voor de koffie/thee met iets lekkers vanaf 09.30 uur

Organisator: regio Zwolle

Ochtendprogramma 

 1. Opening door de voorzitter, de heer W. R. Bouma.
 2. Nabeschouwing digitaal gehouden alternatieve Algemene Ledenvergadering 2020. De ALV 2020 werd vanwege de corona pandemie niet met fysieke aanwezigheid gehouden en daardoor zijn er geen notulen opgesteld om te behandelen.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen, waaronder:
  1. Vaststelling ringprijs voor 2021/2022;
  2. Vaststelling afdracht per regiolid en vaststelling regiobijdrage voor 2021.
  3. Vaststelling bijdrage in regiobankkosten 2021
 4. Behandeling jaarverslagen:
  1. Secretariaat; 
  2. Ringendienst;
  3. Ledenadministratie;
  4. Internetcommissie.
 5. Behandeling en vaststelling van:
  1. Inkomsten en uitgaven 2020 en begroting 2021; 
  2. Balans per 31 december 2020;
  3. Regiocijfers 2020;
  4. Huishoudelijk Reglement 2021.
 6. Pauze.
 7. Bestuursverkiezing.
  1. Aftredend zijn de heren J.J.H. Korten en J. Harteman en mevr. I. van Dieten-van Gelder. Zij zijn allen herkiesbaar en worden unaniem door het hoofdbestuur voor herverkiezing voorgedragen. 
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting ca. 12.30 uur.

Mevr. I. v. Dieten, secretaris

Middagprogramma

Na de vergadering kunt u bij De Orchideeën Hoeve genieten van een lunchbuffet bestaande uit groentesoep, verschillende soorten belegde broodjes en sandwiches, kroket, koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange.
Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid de diverse tuinen van de Orchideeën Hoeve bekijken. Zo is er het Makirijk met een groep Caribische flamingo’s, Mandarijn- en Carolina eenden en roodschoudertalingen. En zoals de naam al doet vermoeden met ringstaartmaki’s. In het Amazone Regenwoud zijn ook eenden en tevens roodbuiktamarins en witoorpenseelaapjes. In de Lorituin huist een grote groep Lori’s van de Blauwe Bergen.
In de Vlindervallei zijn niet alleen prachtige vlinders te zien, maar daar vliegen ook allerlei tropische vogels en scharrelen er roul-rouls en dwergkwartels rond. En natuurlijk is er de Orchideeëntuin. Zo is er veel te ontdekken, maar om 15.00 uur wordt speciaal voor de Aviornis leden een Jungleshow in het Jungletheater gegeven.

ALV bijwonen + aanmelden

Voor leden van Aviornis International Nederland is deze dag gratis (behalve reiskosten en eigen uitgaven). Introducés zijn ook van harte welkom, echter wordt er dan per introducé een bijdrage in de kosten van de lunch en het middagprogramma gevraagd van € 27,50 per persoon. Wij vertrouwen op uw begrip.

Heeft u interesse om aan deze dag deel te nemen, dan dient u zich van tevoren op te geven. Dit kunt u o.v.v. naam, adres, Aviornis computernummer en het aantal personen, tot uiterlijk 17 september 2021, als volgt doen:

Per e-mail naar: Herman Kunst e-mail: alv.aviornis@gmail.com
Door schriftelijke opgave aan:
H. Kunst, Hammerweg 150, 7671JD Vriezenveen
of per telefoon: Tel 0546-563084 Mobiel tel. 0618284870
of per WhatsApp: +31618284870

Bij aanmelding van introducés dient het bedrag van € 27,50 per persoon te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 76 INGB 0005683143 t.n.v. Aviornis Nederland te Dalmsholte o.v.v. Naam Introducé(s), Aviornis Lid computernummer en ALV 2020.

Alle leden, waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangen een digitale versie van het Bestuurlijk Jaarboek 2020 voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 9 oktober 2021. Op de Algemene Ledenvergadering is de geprinte versie van het Bestuurlijk Jaarboek 2020 beschikbaar. Indien gewenst kan het ook tot uiterlijk 17 september 2021 o.v.v. naam en adres schriftelijk worden aangevraagd bij het Secretariaat Aviornis, Sint Laurensstraat 20, 5353 KK,  Dieden of per e-mail: secretaris@aviornis.nl.
Het belooft weer een interessante, onderhoudende en gezellige Aviornis-familiedag te worden. Wij hopen u graag allemaal op zaterdag 9 oktober 2021 te mogen begroeten. 

Waar is het?

De Orchideeën Hoeve
Oosterringweg 34
8315 PV te Luttelgeest