Aviornis International Duitsland

Een stukje geschiedenis door Henk Witlox

In maart 1998 werden de eerste gedachten over Aviornis Duitsland met VZW Vlaanderen uitgewisseld.  Nederland zou alleen op weg gaan.

Op de HB-vergadering van Aviornis Nederland Internationaal  van  mei  1998 werd, onder leiding van voorzitter Garmt Nijburg  officieel besloten om een poging te wagen Aviornis Duitsland op te richten. Daarmee ging de vurige wens van de familie  Verdellen, die tot dan de belangen van de Duitse leden (35 in totaal) van Aviornis Nederland behartigde, in vervulling. 

De opgerichte commissie Duitsland , stelde een begroting op, bezocht conventies en shows,  waar promotie materiaal werd uitgedeeld, adverteerde in Duitse bladen en hield toespraken.  Ludger Gehling was bereid gevonden om  het Augustus nummer van 1998 in zijn geheel  vertalen. Ondanks alle inspanningen in 1998/99 van Bertus van de Laar, Wim Moed, Garmt Nijburg  en het  later toegetreden commissielid Henk Witlox,  bleef het gewenste aantal van 500 leden uit; het werden er 151..

Er zou in 2000 op low budget doorgegaan worden en Ludger Gehling werd het nieuwe rechtstreekse aanspreekpunt voor de Duitse leden.  Ook zou hij de administratie en de vertalingen van de artikelen voor zijn rekening nemen. Er waren toen 170 betalende leden.

Eind  2001 werd toch besloten nog een  reclame campagne te houden wat in januari 2003 resulteerde in een totaal van 211 Duitse leden, wat tijdens de eerste officiële bijeenkomst van de Duitse leden in Recklinghausen werd medegedeeld.  De toenmalige voorzitter  van Aviornis Nederland sprak op deze bijeenkomst over het belang van een groot Aviornis Duitsland en dat de tijd gekomen was dat Duitse leden hier hun aandeel in zouden gaan nemen.  De dagvoorzitter Dhr.  Gehling kon aan het eind van de bijeenkomst drie namen noteren:  Dhr.  Van de Loo, Dhr Duber en Ebendorff. Echter door o.a. de vogelpest, de ongelukkige communicatie en privé problemen bleef een positieve gang van zaken uit.  Toch  werd dat jaar drie vierde van de gedane uitgave voor de oprichting van Aviornis Duitsland  terug betaald

In september 2003 werd de commissie Duitsland opgeheven en kreeg H. Witlox de opdracht van het hoofdbestuur een plan van aanpak te schrijven om Aviornis Duitsland weer vlot te trekken.  Dat resulteerde in jan. 2004 tot het stichtingsbestuur  die als opdracht  meekreeg  o.a. de statuten te schrijven en notarieel vast te laten leggen, het vertaalde boekje te verzorgen en bezorgen, een ringendienst oprichten.

Dit bestuur bestond uit 7 (verplicht) personen waarvan twee slapende leden:

Voorzitter: Ludger Gehling   Vicevoorzitter: Henk Witlox
Penningmeester: Matthias van de Loo   Secretaris: Hermann-Josef Düber
Ringendienst: Matthias Ebendorff   Slapende leden: Hartmut Kolbe
    Christoph Leiking

In januari 2005 wordt tijdens de eerste jaarvergadering , wederom in Recklinghausen,  het stichtingsbestuur (behalve de slapende leden) tot hoofdbestuur van Aviornis Duitsland bekrachtigd.

Ook de statuten werden  goedgekeurd.

Na 7 jaar noeste arbeid was het dan toch gelukt. Aviornis Duitsland was geboren. Het heeft nu anno 2006 ook zijn eigen site en na een marathon reeks van vergaderingen met betrokken en mede dankzij de financiële ondersteuning van Aviornis België, een eigen Duits tijdschrift van gelijke kwaliteit als de overige Aviornis landen. Het verscheen voor het eerst in januari 2007.  De redactie raad geleid door Angela Langer kan hier trots op zijn.

Het ledental is na opschoning van wanbetalers in januari 2008  gestegen tot 350 en gezien het enthousiasme waarmee  alle bestuursleden en redactieleden  hun schouders eronder zetten zal de groei nog fors toenemen.

Aviornis Duitsland op internet

Bezoek ook de website van Aviornis Duitsland www.aviornis.de

Klik voor een vergroting
Temminck tragopan
Tragopan temminckii
Foto: André van der Wielen
Klik voor een vergroting
Mandarijneenden
Aix galericulata
Foto: Jan Harteman