United Nations Decade on Biodiversity

Biodiversiteit en de rijkdom aan planten- en diersoorten is belangrijker dan men vaak zou denken. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te noemen. Meer dan veertig procent van de medicijnen tegen kanker komen voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan.

Echter, het gaat niet goed met de biodiversiteit op aarde. Ongeveer 40 procent van alle planten en dieren die nu op aarde leven zijn met uitsterven bedreigd. Zodra een soort is uitgestorven komt die nooit meer terug. En verschillende soorten zijn nodig om de natuur in balans te houden. De snelheid waarop soorten verdwijnen, gaat in de laatste 50 jaar ongeveer 1000 keer sneller dan het uitsterven ooit in het hele bestaan van de aarde is gegaan. 

Kunnen we de biodiversiteit nog redden?

Ja, dat kan. We hebben bewezen dat we bijvoorbeeld door natuurbescherming (nationale parken, natuurgebieden, zeereservaten, maar ook fokprogramma’s van dierentuinen of non-profit organisaties) soorten die bijna zijn uitgestorven nog kunnen redden. 

Het jaar 2010 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit, want voor het behoud van de biodiversiteit moet er op alle niveaus worden samengewerkt. Over de hele wereld zijn honderden organisaties daar nu actief mee bezig. In Nederland werd in dat kader de Coalitie Biodiversiteit 2010 opgericht. De Coalitie Biodiversiteit 2010 bestaat uit een brede vertegenwoordiging van gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Aviornis Nederland werd ook partner in de Coalitie Biodiversiteit 2010.

United Nations Decade on Biodiversity

In oktober 2010 ondertekenden overheden in Japan het Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 en de Aichi Targets om meer verlies van biodiversiteit in de toekomst te voorkomen.
Om draagvlak te creëren voor deze dringende taak, hebben de Verenigde Naties tijdens de 65e Algemene Vergadering verklaard dat de periode 2011-2020 zal ingaan als de "United Nations Decade on Biodiversitymet als doel bij te dragen tot de uitvoering van het Strategisch Plan voor Biodiversiteit voor de periode 2011-2020" (Resolution 65/161).

Wat doen Aviornis en haar leden?

Aviornis en haar leden kunnen actief hun steentje bijdragen! Want wij helpen met het beschermen van de biodiversiteit en de genetische diversiteit van heel veel vogelsoorten in beschermd milieu. En zo bouwen we actief aan een genetische bufferpopulatie. 

Zonder dat we het ons misschien beseffen, werken wij actief aan de Aichi Biodiversity Targets, Strategic Goal C, target 12: "By 2020 the extinction of known threatened species has been prevented and their conservation status, particularly of those most in decline, has been improved and sustained".
En daarom is Aviornis International Nederland nu partner in de United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020!

Meer weten?

Ga dan naar http://www.cbd.int/2011-2020/country/?country=nl