Hoofdbestuur Aviornis Nederland

Het hoofdbestuur van Aviornis International Nederland wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, vice-voorzitter, penningmeester en hoofdbestuursleden. Daarnaast wordt het hoofdbestuur bijgestaan door de ledenadministratie en ringendienst. Het hoofdbestuur overlegt met het algemeen bestuur, de commissies, de werkgroepen en de nederlandse redactieraad.

Organogram_HB algemeen bestuur commissies werkgroepen hoofdbestuur ringendienst ledenadministratie redactie tijdschrift