Aviornis partners in Nederland

Aviornis International Nederland werkt op diverse fronten samen met verschillende organisaties. Als zodanig hebben we enkele belangrijke gesprekspartners op het gebied van dierenwelzijn, politiek en kennis verspreiding van gezelschapsdieren en hobbydieren.

KleindierNed

KleindierNed is een overlegplatform van dierhouderijorganisaties van dieren die gehouden worden voor educatie, gezelschap, sport en voor het behoud van zeldzame en bedreigde diersoorten. KleindierNed vertegenwoordigt 48.000 georganiseerde houders.

De dierhouderij wordt uitgeoefend zonder winstoogmerk en met oog voor dierenwelzijn. KleindierNed behartigt de belangen van de deelnemende organisaties richting het Ministerie van LNV, de Europese Commissie en de lokale en provinciale overheden. KleindierNed is daarmee aanspreekpunt voor overheden.
KleindierNed bevordert de maatschappelijke waardering van deze dierhouderij.

Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH)

Het PVH komt op en behartigt de belangen van de gezelschapsdierenhouder en zij bevordert het verantwoord houden van het gezelschapsdieren.
Het PVH verenigt ervaren dierhouderss, wetenschappers en beleidsmakers in werkgroepen. Door deze samenwerking wordt kennis samengebracht, ontwikkeld en verspreid. Hierdoor is er betrouwbare kennis beschikbaar voor huisdierhouders en beleidsmakers. Door de huisdierensector te verenigen is er een beter gehoorde stem naar de politiek.

Aviornis is aangesloten bij de SectorOrganisatie PVH en is actief bij een aantal van haar projectgroepen. Een afvaardiging van Aviornis neemt zitting in vergaderingen van deze projectgroepen. 

World Pheasant Association Benelux (WPA-Benelux)

De WPA is een internationale organisatie, die zich inzet voor de hoendervogels in de meest algemene zin.

De World Pheasant Association is in 1975 opgericht door drie enthousiaste fazantenliefhebbers in Engeland. Zij hebben samen het initiatief genomen om de belangstelling van de hoendervogels ex-situ (in beschermd milieu) en in-situ (in de vrije natuur) aan elkaar te koppelen. In deze koppeling speelt de WPA een belangrijke rol en dit uitgangspunt is inmiddels door veel organisaties overgenomen. Een grotere interesse in de hoendervogels heeft tot gevolg dat er meer belangstelling is gekomen in het voortbestaan van de wilde hoenders, de stamvader van alle kippen in de wereld.

De WPA en Aviornis International zijn een partner in diverse werkgroepen, waaronder kamhoenders (European Jungle Fowl Group), kraagfazanten en pauwfazanten.

Stichting De Harpij

Stichting De Harpij is een organisatie van en voor Nederlandse en Belgische dierentuinmedewerkers. De Harpij geeft eenmaal per kwartaal een tijdschrift uit, De Harpij. De hoofddoelstelling van de stichting is: ‘het verbeteren van de verzorging en het welzijn van niet-huisdieren in de breedste zin van het woord’. Stichting De Harpij is vernoemd naar de harpij arend (Harpia harpyja). De sterk
bedreigde harpij is een van de indrukwekkendste roofvogels ter wereld. Stichting De Harpij ondersteunt een belangrijk beschermingsproject voor de harpij, het Harpy Eagle Conservation and Research Project.

In 2010, 2012 en 2015 waren Stichting De Harpij en Aviornis International Nederland partner in de organisatie van een vogelsymposium. Dit symposium werd georganiseerd ten behoeve van kennisuitwisseling tussen dierentuinmedewerkers en particuliere vogelhouders, met het oog op het behouden van vogelpopulaties in volièremilieu.

Links naar onze partners

Ga naar de website
Ga naar de website
Ga naar de website
Ga naar de website
Ga naar de website