Telling Baers witoogeend

Uit: Aviornis International magazine, april 2014 (nr. 236).

De Baers witoogeend (Aythya baeri) is een ernstig bedreigde watervogelsoort uit AziĆ« en wordt sinds een aantal jaren gemonitord in de vrije natuur. Deze  tellingen waren niet hoopvol, maar de telling van 2013 heeft geen enkel nest en dus ook geen jong exemplaar opgeleverd!

De Wildfowl & Wetlands Trust in Slimbridge (UK) is een project gestart om de bij hen in het park rondzwemmende Baers witoogeenden te testen op hun raszuiverheid. Er is namelijk een sterk vermoeden dat de in beschermd milieu gehouden Baers op enig moment zijn gekruist met andere soorten witoogeenden. Dat behoeft inmiddels niet meer overduidelijk zichtbaar te zijn aan het uiterlijk van de vogels.

Om een re-introductieprogramma te starten is het natuurlijk van het grootste belang dat men kan uitgaan van genetisch raszuivere Baers witoogeenden. 
In afwachting van de uitslagen van de DNA-testen van de dieren in WWT Slimbridge wil Aviornis International  een beeld krijgen van de gehouden Baers witoogeenden onder haar leden. De bedoeling is dat deze telling zal gaan plaatsvinden onder alle Europese Aviornis-organisaties zodat we een zo breed mogelijk beeld krijgen van het aantal gehouden dieren.

Heeft u Baers witoogeenden in uw collectie dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons dat wilt laten weten.
De volgende gegevens zijn in de eerste plaats van belang:

 

  1. Het aantal woerden en het aantal eenden in uw bezit op 1 april 2014.
  2. Waar mogelijk de ringnummers en/of afkomst.
  3. Uw persoongegevens;  tenminste uw e-mailadres zodat we u kunnen contacteren.

U kunt deze gegevens doorgeven aan ondergetekende: 

Email: aviornis@xs4all.nl

Gezamenlijk met de bevindingen van WWT Slimbridge kan er dan wellicht een project worden opgestart om de Baers witoogeend voor uitsterven te behoeden.

U begrijpt dat uw medewerking in deze van het grootste belang is!

Uw persoonsgegevens zullen met de grootste zorg voor uw privacy worden behandeld,  niet openbaar worden gemaakt of gedeeld worden met derden.

Namens Aviornis International,

Pierreco Eyma

Baers witoogeend, woerd
Baers witoogeend, woerd
Baers witoogeend, woerd
Veel aandacht voor de Baers witoogeend in de het Aviornis magazine van april 2014.

Contact

Pierreco Eyma
aviornis@xs4all.nl