Malaria en Usutu bij onze vogels

Doorstart en uitbreiding Malariaproject in 2019

Voor een uitgebreide beschrijving over Malaria, zie het artikel in het Aviornisboekje van april 2018 “Malaria bij onze vogels” door Drs. Ing. S.Tj. Westendorp.

Het blijft belangrijk om meer inzicht te krijgen in de verschillende ziektes en aandoeningen bij onze vogels.  In tegenstelling zoals bij de commerciële pluimveehouderij waar veel onderzoek gedaan wordt, is het bij de hobbyhouderij slecht gesteld met veterinair onderzoek.

De meeste liefhebbers zijn erg terughoudend met het aanbieden van dode dieren voor onderzoek. Deels komt dit door dat men niet weet waar onderzoek met kennis van onze dieren kan worden uitgevoerd, anderzijds is er een angst voor de kosten van het onderzoek. Door bemiddeling van Aviornis zijn deze kosten nu echter beperkt en vaak in geen verhouding tot de waarde van de overleden dieren.

Malaria en Usutu

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het Malariaproject waarbij dode Zee-eenden opgestuurd kunnen worden voor onderzoek waarbij AVIORNIS Nederland een deel van de kosten vergoedt om meer kennis en inzicht in de belangrijkste bedreigingen voor onze dieren te krijgen. Aviornis wil dit initiatief ook dit jaar doorzetten. Daarbij is een extra mogelijkheid ontstaan om ook onderzoek op het Usutuvirus te laten uitvoeren. Het Usutuvirus is bij merels, lijsters, uilensoorten en zee-eenden aangetoond. Dit virus lijkt ieder jaar een grotere groep vogels te kunnen besmetten.

Loi Burger en Sible Westendorp hebben inmiddels goede contacten met Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoekers elders in Europa en kunnen voorlopig zonder extra kosten de aanwezigheid van dit virus laten onderzoeken uit het materiaal van de verkregen vogels. Daarom breiden we dit project uit met onderzoek op dit Usutuvirus

Het is belangrijk dat we de ontwikkelingen van deze besmettingen op de voet volgen om op termijn misschien een vaccin te kunnen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat wij materiaal aanleveren voor onderzoek.

Inmiddels is de onderzoekfaciliteit NOIVBD van Professor Dorrestein beëindigd. Voor inzenden van de vogels kunt u nu terecht bij Loi Burger en Sible Westendorp. Uiteraard zijn er meer onderzoekfaciliteiten maar daar heeft Aviornis geen afspraken mee voor kostenbeperking.

DOWNLOAD HIER HET INZENDFORMULIER (pdf)

Voor verdere informatie en aansturing voor inzenden kan men zich richten tot: